Põlvas avati uus reoveepuhasti

8. juulil avati Põlvas uus reoveepuhasti ning Tere Põlva Piimatööstuse eelpuhasti (Mammaste tee 4). Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas reoveepuhasti rajamist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 2,5 miljoni euroga. Tööde kogumaksumus on 4,6 miljonit eurot.

"Põlva linna reoveepuhasti on ehitatud 1982. aastal ja viimati uuendatud 1998. Vastvalminud puhasti mahutid ja tehnoloogia vastavad nüüd kaasaja nõuetele," selgitab AS Põlva Vesi juhataja Kristo Kivisaar. "Sinna tuleb kokku kogu Põlva linna ja lähimate külade reovesi ning lisaks eelpuhastatud piimatööstuse reovesi, kus see kõik nõuetekohaselt käideldakse - seega väheneb oluliselt keskkonnarisk, et reovesi satuks loodusesse," lisab ta.

KIKi veemajanduse valdkonnajuht Tõnn Tuvikene tunnustab kohalikku vee-ettevõtet, mis astub suuri samme piirkonna veesüsteemi terviklikuks parendamiseks. "AS Põlva Vesi on alati olnud algatusvõimeline, kiire, nutikas ja koostöövalmis. Endine väikeettevõte on kasvanud piirkondlikuks suureks vee-ettevõtjaks, kellega soovivad ümberkaudsed asulad järjest enam liituda," sõnab Tuvikene. "Antud projekt on hea näide sellest, kuidas eraettevõte ja riik koostööd teevad - enne, kui piimatööstuse reovesi satub ühiskasutusse, läbib see piimatööstuse enda rajatud eelpuhasti," lisab Tuvikene.

AS Põlva Vesi on KIKist toetust saanud kokku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamiseks ja rajamiseks 9,7 miljonit eurot. Seeläbi on puhta joogivee saanud ca 10 tuhat inimest ja ca 16 tuhat inimest osa saanud tõhusast reoveepuhastussüsteemist. Hetkelgi on käimas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest veemajandusprojekt, mille raames uuendatakse ja rajatakse Põlva linnas vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning Mammaste küla saab ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi. Samuti on ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid siseriiklikust keskkonnaprogrammist rajatud või plaanis rajada Aarna, Tilsi ja Kauksi külla ning Himma-Vardja piirkonda.


Lisateave:
Tõnn Tuvikene
Veemajanduse valdkonnajuht
Keskkonnainvesteeringutekeskus
Tel: 627 4155
E-post: tonn.tuvikene@kik.ee