« Tagasi

Täiskasvanuhariduse tunnustamise konkurss

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse ka sel aastal aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat.

Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.

Soovime konkursi kaudu leida ja tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpitegu on nominatsioon, kuhu sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad teod ning mis aktiivsete kogukonna liikmete toel teoks saavad.

Konkursi raames otsime ja tunnustame täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.

Aasta õppijasõbraliku tööandja kategooriasse on oodatud kandidaatideks need organisatsioonid, kes väärtustavad ja toetavad täiskasvanute õppimist. 

Vabariigi lauraadid saavad sel aastal ka esmakordselt elektroonilise tunnustamise märgise.

Täiskasvanud õppijate ja õpitegude tunnustamine on üks osa oktoobris toimuvast traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast, mille ajal on fookuses täiskasvanuna õppimine.

Aasta õppijat ja õpitegusid tunnustatakse 9. oktoobril täiskasvanuhariduse tänusündmusel.

Ootame ettepanekuid Põlvamaa kandidaatide leidmiseks ja esitamiseks. Tunnustamise reglement ja esitamise vormid on leitavad www.andras.ee/tunnustamine. Kandidaate saab esitada kuni 7. juunini 2020 otse veebis või saata tekstifail e-posti aadressile tiina@kalviti.ee.

Märka ja tunnusta!

 

Lisainfo:

Tiina Kalvik

Põlvamaa täiskasvanuhariduse koordinaator

Tel. 5342 7026