« Tagasi

Kanepis arutati Põlva- ja Võrumaa rahvamajade tuleviku üle

12. veebruaril kogunesid Kanepi seltsimajas Põlva ja Võru maakondade rahvamajade juhid ning Eesti Rahvamajade Ühingu esindus, et arutada kultuurikorralduse olukorda peale haldusreformi.

Eesti Rahvamajade Ühingu kokku kutsutud ümarlaual osalesid kahe maakonna rahvamajade juhid. Koos olid Rahvakultuuri Keskuse spetsialistid ja maakondlike arenduskeskuste kultuurispetsialistid. Eesti Rahvamajade Ühingu esinduskogu liige Põlvamaal ja Kanepi seltsimaja juhataja Marju Jalase sõnul oli peamiseks arutelu teemaks rahvamajade olukord peale haldusreformi.

„Iga vald andis ülevaate, kuidas ja mis vormis rahvamajad tegutsevad, millised on huviringide tasustamise põhimõtted ning millised on rahvamajade ülesanded kohalikul tasandil. Põhjalikult analüüsiti ka rahvamajade juhtide tasustamist, sest lõhe Eesti keskmise palga ning rahvamajade juhtide tegeliku palga vahel on suur," sõnas Jalas.

Põlvamaa rahvakultuurispetsialist Kati Taal ütles:"Kohtumise eesmärgiks oli kaardistada rahvamajade olukord kahes maakonnas, arutleda ühiste probleemide ja kitsaskohtade üle ning töötada välja edasised sammud rahvamajade  tugevdamiseks  ja rahvamajade juhatajate tasu ühtlustamises vähemalt kultuuritöötajate riikliku miinimumpalga tasemeni".

Põlvamaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist Andres Määr tõdes: "Kokkutulnud nõustusid, et paljude probleemide lahendamiseks on vajalik rahvamajade tihedam koostöö nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil.  Poolehoidu leidis ettepanek taaselustada Rahvamajade päev, mis tõstaks fookusesse kultuuriinimeste rõõmud ja mured".

Foto (Kati Taal): rahvamajade juhid Kanepi seltsimajas


Lisateave:
Marju Jalas
Kanepi seltsimaja juhataja
Tel: 5816 3636
E-post: seltsimaja@kanepi.ee