Õpetajate õppekäik Viljandimaale

Ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks, koostöövõimaluste algatamiseks ja ettevõtliku kooli haridusprogrammi rakendamiseks uute ideede saamisel külastasid Põlvamaa koolid Viljandimaa ettevõtlikke koole.

Külastatavateks koolideks valiti kolm Viljandimaa ettevõtliku kooli haridusprogrammiga liitunud kooli – Suure-Jaani Kool, Viljandi Jakobsoni Kool ja Viljandi Paalalinna Kool.

Suure–Jaani koolis said õpetajad võimaluse külastada ainetunde. Peale tunnikülastust viisid õpilased koostöös direktor Epp Välbaga läbi kooli tutvustava ekskursiooni ja külalised said osaleda koolis toimuval minifirmade müügipäeval.

Viljandi Jakobsoni Koolis tervitasid külalisi kooli juhtkond, õpilasesinduse president ja asepresident. Õpilased Emma ja Lisete selgitasid õpilasesinduse toimise põhimõtteid, rolli koolielus ja õpilasürituste korraldamist ning tegid giidituuri koolimajas. Õppejuht Mari Kase tutvustas kooli õppekavas pakutavate vabaainete valiku põhimõtteid.

Viljandi Paalalinna Koolis said õpetajad tutvuda käesoleva aasta septembris avatud  täielikult renoveeritud koolihoonega. Kooli direktor Aavo Palo kirjeldas, kuidas koolihoone renoveerimise põhiliseks eesmärgiks oli luua õppijatele ja õpetajatele kaasaegne õpikeskkond. Õpperuumide kujundus ja mööbel vastab õppija eakohasusele; ruume saab kohandada vastavalt valitud õppevormile ning õppetöös kasutatakse kaasaegset digitehnikat.

Pikaajalise koostöö säilitamiseks kaasati õppereisile kaks Võrumaa ettevõtliku kooli haridusprogrammi liiget – Värska Gümnaasium ja Mikitamäe Kool.

Õppereisi rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks".


Lisateave:
Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 588 62207
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee