« Tagasi

Möödunud reedel kogunesid Põlvamaa külade esindajad traditsioonilisele ümarlauale

Reedel, 22. novembril kutsus MTÜ Liikumine Põlvamaa Kodukant maakonna külade esindajad Himmaste külakeskusesse traditsioonilisele ümarlauale. Maakonna küladele on Põlvamaa Kodukant korraldanud ümarlaua üritust alates aastast 2015. Kokkusaamise eesmärgiks on eelkõige jagada teadmisi ja infot külaelu seisukohalt huvipakkuvatel teemadel ja saada teada, mida Põlvamaa erinevates külades huvitavat tehakse. Lisaks sellele võimaldab kokkusaamine tutvuda teiste külaseltside esindajate ja külavanematega ning omavahel mõtteid vahetada.

Õhtu esimeseks esinejaks oli Andri Võsokovski MTÜst Linte Tegusad, kes rääkis Linte küla põnevatest tegemistest ja jagas kogemusi, kuidas suuri üritusi korraldada. Kertu Vuks Elva Vallavalitsusest rääkis väga inspireerivalt suure ühinenud Elva valla näitel, kuidas avatud valitsemist praktiliselt rakendada ja milliseid tulemusi see on andnud. Liia Hänni E-riigi Akadeemiast tutvustas võimalusi, kuidas riigivalitsemist avatumaks teha. MTÜ Maana esindaja Reet Käär rääkis enda ühingu näitel, et mittetulundusühing võib ja saab olla hea tööandja ja partner nii valdadele kui ka riigiasutustele ja eraettevõtetele.

Õhtu lõpetas „EV100 igas külas" raames kingituste tegijate tänamine. 2017. aasta aprillist kuni 2020. aasta veebruarini oli kõigil kogukondadel võimalus teha Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva puhul kingitus oma riigile ja ühtlasi oma kogukonnale. Põlvamaal registreeriti kokku 52 kingitust (kaks kogukonda on haldusreformi järgselt Võrumaal). Külade esindajad võtsid vastu peaministri poolt allkirjastatud tunnistähed kinnitusena selle kohta, et nad oma riigi ja kodupaiga hüvanguks tulevikku vaatavalt tähistasid Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva. EV100 koordinaator Marge Trumsi: „Usun, et ürituste tegemine aktiveeris kogukondi ja see ühine tegutsemine jätkub! Kingitusi oli seinast seina: külamajade renoveerimisest raamatute välja andmiseni. Iga kingitus oli omanäoline!".


Foto: Kaisa Tammoja


Lisateave:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee