« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskus ootab kandidaate tervisedenduse ja turvalisuse valdkonna tunnustamiseks

Tunnustatakse Põlva maakonnas tegutsevat üksikisikut või organisatsiooni, kes on:

  • panustanud rahvatervise ja/või turvalisuse valdkonna edendamisele maakonnas;
  • algatanud ja arendanud tegevusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside kujunemisele;
  • kujundanud ja/või väärtustanud tervist toetavat ja turvalist elukeskkonda;
  • algatanud ja/või arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;
  • pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas;
  • aidanud kaasa tervisedenduslike tegevuste järjepidevuse säilimisel ja arendamisel.

Tutvu ka tunnustamise statuudiga lähemalt!

Kandidaate saab esitada kolmes kategoorias:

Ettepanekud palume esitada ülal lingitud vormidel ja saata e-postil irena.viitamees@polvamaa.ee hiljemalt 12. detsembriks 2019 kell 16.30

Tunnustamine toimub 2020. aasta 10. jaanuaril spordi-, kultuuri ja tervisedenduse ühisel tänuõhtul.


Lisateave:
Irena Viitamees
Ennetustööspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee