« Tagasi

Kanepi vald tunnustas aktiivseid kodanikke

Kanepi Vallavolikogu otsustas 20.02.2018 istungil nimetada Kanepi valla Aukodanikuks Maria Drenkhani ning Kanepi valla 2017. Aasta Tegijaks Aire Hallapi.

Kanepi valla Aukodaniku tiitli pälvinud Maria Drenkhan on pidanud õpetaja ametit nii Kartse kui Kanepi koolis. Maria on kogu hingega pühendunud kultuurielu edendamisele.

I Seeniortantsufestival toimus 2007. aastal Kanepis Maria eestvedamisel. Sealt edasi on need toimunud igal aastal erinevates paikades, ületades ka rahvusvahelisi piire. Maria Drenkhan juhendab Kanepi vallas naisrühma "Sügiskulla Leedid" ning segarühma "Päripidi". Koos on osa võetud mitmetest tantsupidudest ja üritustest Eestis ja piiri taga. Maria on sõlminud sõprussidemeid nii Soome, Saksamaa, Läti kui ka Leedu tantsurühmadega. Maria liidab ja ühendab oma innukusega seeniore ja kuldses keskeas tantsijaid. 2005. aastal autasustati teda Eesti Vabariigi Punase Risti V klassi teenetemärgiga. 2013. aastal omistati Mariale Kanepi valla Aasta Tegija tiitel positiivse maine kujundamise ja pikkonna tuntusele kaasaaitamise eest. 2016. aastal tunnustati Mariat viljaka töö eest tantsukultuuri edendamisel Sotsiaalministeeriumi aukirjaga.

Kanepi valla 2017. Aasta Tegijaks nimetati Aire Hallap, kes on juba aastaid üles näidanud suurt initsiatiivi koduvalla tegemistes. Aire tegemised on mõjutanud Kanepi valla ja selle ümbruse kodanikuühiskonda. Tema eestvedamisel sai käima lükatud jõululaat ja kirbuturg. Samuti on Aire pakkunud elamusi korraldades erinevaid toidukoolitusi ja õpitubasid. Kahel viimasel aastal on ta ette võtnud kogukonnapäeva Ritsike laada korraldamise, mille eesmärgiks on ergutada piirkonna inimesi kaasa lööma ühisel kogukonna üritusel. Eelmise aasta suvelõpukontsert Kanepi Aiandi lillepaviljonis toimus samuti Aire eestvedamisel.

Aktiivse ja kiiduväärt tegevuse eest Kanepi valla arengus pälvisid tänukirja: Vaike Kottisse, Piia Jõks, Kanepi Lasteaed, Merike Luts, Mikk Järv, Allan Sarnit, Tuulike Mölder, Kersti Kõrge, Riina Hass, Helju Telling, Tiiu Ladva, Ere Rekker-Mägi, Aivar Täpsi, Liivia Vaas, Arne Ermel, Anu Luiga, Kanepi Segakoor.

Tunnustusavalduste pidulik üleandmine toimus Kanepi valla tunnustusüritusel 22. veebruaril Kanepi seltsimajas.


Artikkel: Kerli Koor, Kanepi valla kultuuri- ja haridusnõunik