« Tagasi

Mooste Rahvamuusikakooli õpetajad esitlesid e-õpikuid

5. oktoobril esitlesid Mooste Rahvamuusikakooli õpetajad Krista Sildoja, Kadri Lepasson ja Toomas Ojasaar Võrus üle-eestiliste rahva- ja pärimusmuusikaõpetajate erialapäevade raames vastvalminud täiskasvanud iseõppijale suunatud e-õpikuid.

Eesti, Läti ja Leedu vahelise Erasmus+ koostööprojekti "Rahvapillide õppimise ja õpetamise metoodikate koostamine ja praktikate vahendamine" raames valminud e-õpikud on Eesti kontekstis täiesti unikaalsed ja esimesed omataolised täiskasvanud õppijale mõeldud abivahendid. Oma metoodilise ülesehituse poolest on õpikud ka heaks abivahendiks täiskasvanuõppes tegutsevatele õpetajatele.

Eesti poolseks projektipartneriks oli MTÜ Virbel ja selle hallatav Mooste Rahvamuusikakool. Rahvapärase viiulimänguõpiku kirjutas etnomusikoloog ja muusikaõpetaja Krista Sildoja, rahvakandleõpiku kanneldaja ja kandlepedagoog Kadri Lepasson ning teppo-lõõtsa osa lõõtsakuningas ja lõõtsaõpetaja Toomas Ojasaar, kes kõik on igapäevaselt õpetajaametis Mooste Rahvamuusikakoolis.

Õpikutest leiab ülevaate rahvamuusika ja -pillide ajaloost ning hetkeseisust, samm-sammuliselt esitatud õpetused pillimänguks koos rohkete jooniste, foto-, video- ja audiomaterjalidega. Lisaks sisaldavad õpikud ka noodinäiteid ning ekspertide soovitusi edasiseks iseseisvaks õppimiseks.

Õpikutele on kauni disaini ja visuaali andnud Moostes tegutsevad kunstnikud Evelyn ja John Grzinich, tõlked inglise-eesti suunal on teinud Sille Ilves ja Martin Leamon.

Lisaks eesti autorite koostatud õpikutele valmistasid ka Läti ja Leedu partnerid kumbki kolm e-õpikut nende riigile omastest rahvapillidest. Nendest kaks, mandoliin ja libliklõõts, on eestindatud ka eesti traditsioonile vastavalt ja tõlgitud eesti keelde, kuna neid pille mägitakse rohkesti ka meie kultuuriruumis. Ülejäänud pillide, Ievina-lõõtsa ja tsitterkandle e-õpikud on kättesaadaval inglise keeles ning läti ja leedu keeles.

Õpikud on alla laetavad projekti kodulehelt https://folkmusicbaltics.weebly.com/e-raamatud.html ning tänu Erasmus+ programmi rahastusele tasuta kasutatavad.

Fotol (A. Treial): Eesti poolsete e-õpikute autorid (vasakult) Krista Sildoja, Toomas Ojasaar ja Kadri Lepasson


Lisainfo:
Kati Taal
projekti Eesti poolne koordinaator
Tel: 5802 2858
E-post: kati.taal@rahvakultuur.ee