« Tagasi

Euroopa Maapiirkondade Harta järgmine aastakohtumine toimub Põlvas

Põlva Vallavalitsuse delegatsioon osales 19.-22. juulil Maltal, Naduris toimunud Euroopa Maapiirkondade Harta aastakohtumisel. Hartasse kuulub üks maaomavalitsus igast Euroopast riigist.

Seekordse kohtumise teemaks oli „Solidaarsus. Solidaarsuse idee realiseerimine kriisi ajal. Vastutus Euroopa ees seisvate ühiste väljakutsete kontekstis".

Kohtumisel arutasid delegatsioonid 27-st Euroopa riigist praegust rändekriisi aegset olukorda riikides ja maapiirkondades, üheskoos püüti hinnata kuidas demograafilised väljakutsed ja ajude äravool mõjutavad inimesi ja väikeseid kogukondi ning kuidas leida võimalikke lahendusi. Et Harta deviisiks on "people meet people"  (rahvas kohtub rahvaga), siis oli lisaks töötubadele kohtumise programmis traditsiooniline rahvuslike toitude õhtu ja tutvumine kohaliku kultuuripärandiga.

Kohtumise lõppedes anti Põlvale üle aastakohtumise korraldaja sümboolne alus, sest järgmine üle-euroopaline maapiirkondade kohtumine toimub 2019. aasta juulikuus Põlvas. Põlva on varem korraldanud 2015. aastal Harta noortekohtumise ja 2011. aastal Harta väikese kohtumise, kus osalesid delegatsioonid üheksast Euroopa riigist.


Lisainfo:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
Tel: 799 9494 / 516 0435
E-post: annely.eesmaa@polva.ee