Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru projekte toetati ligi 32 500 euroga

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsusega rahastati Põlva maakonnale 2018. aastaks eraldatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest kevadvoorus kokku 23 projekti kahest meetmest kogusummas 32 446,20 eurot.

Programmi esimesest meetmest "Kogukonna areng" toetati 11 projekti kogusummas 13 693,02 eurot ning teisest meetmest "Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine" said rahastuse 12 projekti kogusummas 18 753,18 eurot. 30% Põlvamaale 2018. aastaks eraldatud toetusest jäi kevadvoorus kasutamata ja see rakendatakse sügisvoorus summas 18 748,61 eurot.

2018. aasta kevadvoorust toetust saanud projektide ülevaate leiab: http://www.polvamaa.ee/toetatud-projektid.

Projekte hindas 5-liikmeline hindamiskomisjon vastavalt hindamismetoodikale. Hindamiskomisjoni kuuluvad: Jaan Tobreluts (Taevaskoja MTÜ), Urmas Nagel (EELK Räpina Miikaeli kogudus), Grete Ani (Valgjärve Vabatahtlik Päästeselts MTÜ), Ragner Lõbu (MTÜ Vanaajamaja) ja Asser Jaanimets (SA Põlvamaa Arenduskeskus).

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Programmist on kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale. Alates 2018. aastast koordineerib programmi menetlemis Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Taotluste menetlemine on delegeeritud Põlvamaa Arenduskeskusesse.

Programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
 

Lisainfo:
Aivo Ülper
arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee