« Tagasi

Põlva ja Segebergi maakonnad uuendasid koostöölepingut

Eile, 12. juunil allkirjastati Saksamaal Bad Segebergis uuendatud koostööleping Põlva maakonna ja Segebergi maakonna vahel.

1993. aastal sõlmitud koostööleping vajas ajakohastamist nii ühiskondlike muutuste kui Eestis toimunud haldusreformi tõttu.

Lepingule kirjutasid Põlva maakonna poolt alla Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Põlva vallavanem Georg Pelisaar ja Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Aarne Leisalu. Segebergi maakonna poolt allkirjastasid lepingu maavanem Jan Peter Shröder ja Segebergi maakonna volikogu esimees Claus Peter Dieck.

Pooled väljendasid lootust ja usku koostöö jätkumise ja tihenemise suhtes mitmetes valdkondades. "Kui meievaheline koostööleping 25 aastat tagasi sõlmiti, siis oli Eesti jaoks uue alguse aeg. Tänagi on justkui uue alguse aeg, meie sõprus saab värskendatud ja koostöösse lisandub uusi suundi. Prioriteetideks saavad noored ja vastastikune turism," sõnas Georg Pelisaar.

Pelisaar ja Leisalu olid kutsutud ka Segebergi vastvalitud volikogu esimesele istungile, kus tänasid ametist lahkuvat ja viimased 28 aastat ametis olnud volikogu esimeest ning head Põlva sõpra Winfried Zylkat. Külastati Bad Segebergi erivajadustega laste kooli, kutseõppeasutuse praktikabaasi ja kohtuti kohalikega, kes 25 aastat tagasi humanitaarveoseid Põlvasse korraldasid.

Sõprussuhted Põlvamaa ja Segebergi maakondade vahel on kestnud juba veerand sajandit. Need said alguse Eestile keerulistel 1990ndatel, mil Segebergi tollase maavanema Georg Gorrisseni üleskutsele vastanud kodanike poolt kogutud ja kohale toodud humanitaarabi toetas paljude siinsete perede toimetulekut.


Lisainfo:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
Tel: 799 9494
E-post: annely.eesmaa@polva.ee