« Tagasi

Konverents haldusjaotuse ajaloost

Konverents "Haldusjaotuse ajaloost Võrumaal, Eestis, Liivimaal" toimub 26. oktoobril Põlva talurahvamuuseumis Karilatsis. Konverentsi algus on kell 11.

Konverentsi ettekannetes on teemaks Lõuna-Eesti ja laiemalt Liivimaa haldusjaotuse kujunemine muinasaegsetest linnusepiirkondadest tänapäevani välja. Nende hulgas leidub ülevaatlikke käsitlusi, näiteks valdade kujunemise ja liitmise kohta tsaariaegses Eestis, haldusreformi ette valmistamisest ja teostamisest sõjaeelses Eesti Vabariigis, külanõukogude ning rajoonide loomisest 1950. aastate ENSV-s. Rööpselt antakse ülevaade ka haldusreformidest Soomes ning Lätis. Teisalt leidub ettekannete hulgas detailseid ühe koha lugusid, näiteks kahe riigi, Läti ja Eesti vahel jagatud Vana-Laitsna valla lugu.

Konverents toimub majas, mis ehitati 1896. a Kähri vallamajaks. Pärast Karilatsi ja Kähri valla eraldi jagamist 1920. aastal oli see Karilatsi vallamajaks kuni 1938. aastani.

KAVA

10.40 tervituskohv ja registreerumine
11.00 Konverentsi avasõnad

11.05-13.00

Pikne Kama (Valga muuseum) - Eesti haldusjaotuse sünnist ja arengust muinasajal Kagu-Eesti näitel

Aldur Vunk (Pärnu muuseum) - Pärnumaa muinaskihelkonnad ja vakused keskaja lõpuni

Arthur Ruusmaa (Võru Instituut) - Võru maakonna loomisest 1780. aastatel.

Ene Hiio (Ajaloomuuseum) - Valdade liitmine Eestimaal ja Põhja-Liivimaal 1890. aastatel.

13.00-13.30 lõunapaus

13.30-15.15

Milvi Hirvlaane - Vanade kihelkondade kultuurilooline hingus Kanepi näitel

Maris Veski (Karilatsi muuseum) - Karilatsi ja Kähri valla ajaloost

Taavi Pae (Tartu ülikool) - 1930. aastate haldusreform Võrumaal ja Eestis

Liivi Uuet (Rahvusarhiiv) - Eesti haldusjaotuse suurim muutus - 1950.a. haldusreform

15.15-15.30 kohvipaus

15.30-17.00

Sirkka Paikkala (Soome Kodumaiste keelte keskus) Suomen hallintoalueet ja niiden nimet

Vita Strautniece (Läti Geoinfo agentuur) - Viimased haldusreformid Lätis ja haldusükuste nimed ( ettekanne tõlgitakse)

Andra Zubko-Melne (Läti Geoinfo agentuur) - Haldusreformid Läti idaosas Latgales 1917-2016 ( ettekanne tõlgitakse)

17.00-17.15 kohvipaus

17.15-18.35

Jānis Prangels - Piiri ajaminõ ja haldusreformi' Vana-Laitsna vallan

Elvi Sepp - Tõmbekeskused ja haldusreform

Toomas Kiho (Akadeemia) - Mis om liin ja mis om külä? / Mis on linn ja mis on küla?

18.35-19.05 lõpetamine ja õhtusöök


Lisainfo:
Evar Saar
Võru Instituut
Tel: 5621 3174
E-post: saareevar@gmail.com

Reet Roop
Põlva Talurahvamuuseum
Tel: 521 0671
E-post: reet.roop@polvamaa.ee