Põlvamaa kõrgeimaks tunnustuseks on PÕLVAMAA VAPIMÄRK, millega kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt väljaantavad on ka PÕLVAMAA TEENETEMÄRKAUKIRI ja TÄNUKIRI.

Lisaks antakse Põlva maakonnas välja järgnevaid tunnustusi:

« Tagasi

Põlvamaa Omavalitsuste Liit tunnustas täiskasvanud õppijaid ja koolitajaid

19.-26. oktoober toimub üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal (TÕN). Selle raames tunnustati 24. oktoobril Põlva Gümnaasiumis Põlvamaa tublimaid täiskasvanud õppijaid ja koolitajaid.

Tunnustustega kaasnes Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt välja antav Põlvamaa tänukiri, mille andis igale tunnustatavale üle Liidu juhatuse esimees, Põlva vallavanem Georg Pelisaar.

Põlvamaa tublimad täiskasvanud õppijad ja koolitajad on:

Ene Mattus – Põlvamaa aasta koolitaja 2018;
Sirli Ahman – Põlvamaa aasta õppija 2018;
Helena Kallaste perebänd – Põlvamaa aasta õpitegu 2018;
Ene Tigas – Põlvamaa aasta koolitaja 2018 eripreemia „Õppiv koolitaja";
Kalle Kalmus – Põlvamaa aasta õppija 2018 eripreemia „Täispööre uude erialasse".

TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi.

Täiskasvanud õppija nädalat koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕN 2018 tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.


Allikas: Põlvamaa Omavalitsuste Liit