Põlvamaa kõrgeimaks tunnustuseks on PÕLVAMAA VAPIMÄRK, millega kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt väljaantavad on ka PÕLVAMAA TEENETEMÄRKAUKIRI ja TÄNUKIRI.

Lisaks antakse Põlva maakonnas välja järgnevaid tunnustusi:

« Tagasi

Kanepi vald tunnustas tublisid tegijaid

19. oktoobril Krootuse külakeskuses toimunud Kanepi valla sünnipäevapeol tunnustati valla kodanikke silmapaistvate teenete eest. Tunnustused andsid üle Kanepi vallavolikogu esimees Kaido Kõiv ja Kanepi vallavanem Piret Rammul.

Tunnustamiseks esitati 26 kandidaati erinevatesse kategooriatesse. Tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud olulise panuse Kanepi valla inimeste elukvaliteedi tõstmisele, hariduse, kultuuri ja spordi edendamisele ning valla maine arendamisele.

Kanepi valla aukodanik on Tiiu Leppikus. Aukodaniku aunimetusega kaasnes Kanepi valla kuldne vapimärk ja rahaline preemia summas 1000 eurot.

Tiiu Leppikus on töötanud Põlgaste Põhikooli õppealajuhatajana ja ajalooõpetajana ning alates 2001. aasta septembrist töötab ta Kanepi Gümnaasiumis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Ta on väga innovaatiline õpetaja. Tema juhendamisel koostatud uurimistööd on ära märgitud Eesti Vabariigi Presidendi ajalooalaste uurimistööde konkursil. Lisaks õpetajatööle on nende aastate sisse mahtunud palju kogukonnale suunatud ettevõtmisi. Tiiu Leppikus oli Kanepi vallavolikogu liige ja kultuurikomisjoni esimees aastatel 1999-2002. Tähelepanuväärne on tema tegevus koduvalla ajalehe Kanepi Teataja toimetajana, mille esimene number ilmus 1999. aasta detsembris. Tiiu Leppikus oli lehe toimetaja 12 aastat. Ta kirjutas kohalikku elu ja inimesi kajastavaid artikleid ka maakonnalehele ja kooliteemalisi artikleid Õpetajate Lehele. Erilist esiletõstmist väärivad tegemised, mis on seotud kodukoha ajaloo uurimise ja jäädvustamisega. 2011. aastal koostas ta koduloolised töölehed Kanepi kohta Põlvamaa koduloolise kogumiku jaoks, mida said kasutada kõik koolid. MTÜ Kooraste Küla Seltsi ettepanekul koostas Tiiu Leppikus 100-leheküljelise raamatu „Kooraste 500. Killukesi möödunud aegadest". Ta on Kooraste Küla Seltsi aktiivne liige ja sädeinimene. Tiiu Leppikuse panus koduvalla arengusse on märkimisväärne.

Tänukirja pälvis Meelis Vahtramäe.

AUNIMETUSED

Aunimetusega kaasnes Kanepi valla hõbedane vapimärk või klaasmeene ja rahaline preemia 200 eurot.

Aasta tegu/tegijad

Kanepi valla aasta tegu on Kanepi (Valgus)Festival 2019

Kanepi (Valgus)Festival oli selle suve suursündmus Kanepi vallas, korraldajateks Kanepi valla noortekeskused. Festival hõlmas tervet valda ning oli valla mainesündmus. Kahepäevast üritust külastas üle 2500 inimese. Festival läks igati korda ning seda plaanitakse järgmisel aastal veel suuremalt korraldada.

Tänukirja pälvis Kanepi valla rahvatriatlonite sari.

Aasta kohaliku elu edendaja

Aasta kohaliku elu edendaja on Meedi Haabma

Meedi Haabma tegutseb eakate klubi „Ajaring" juhatajana alates 2018. aasta märtsist. Ta teeb seda vabatahtlikult ja suure pühendumusega. Äärmiselt aktiivse organiseerimise tulemusena on klubi liikmete arv kasvanud 167 liikmeni. Meedi organiseerib klubi liikmetele erinevaid kokkusaamisi, ekskursioone, ujuma minekuid, teatrikülastusi jne.

Tänukirja pälvisid Meelis Kuldkepp, Maria Drenkhan ja Kalmer Lina.

Aasta kultuurielu edendaja

Aasta kultuurielu edendaja on tantsurühm Päripidi

Tantsurühm on tegutsenud juba 12 aastat Maria Drenkhani juhendamisel. Rühma eestvedamisel on algatatud tantsufestivalide traditsioon, kuhu on haaratud peale Eesti tantsurühmade veel välismaised kollektiivid. „Päripidist" on kujunenud aktiivne ja ühtehoidev kollektiiv, kes oma tegevusega toetab meie kultuurielu.

Tänukirja said Kanepi Seltsimaja ja Marju Jalas ning Kalev Lindal.

Aasta sportlane/spordielu edendaja

Aasta spordielu edendajad on Hegri Narusk ja Andres Kübar

Hegri Narusk ja Andres Kübar on Kanepi rahvatriatlonite sarja eestvedajad ja korraldajad juba kolmandat aastat. Tänu nende meeste järjepidevale tööle on Kanepi valla spordielu muutunud aktiivsemaks. Triatlonite sari ergutab oma valla elanikke liikuma ning lugu pidama aktiivsest eluviisist.

Tänukirja said Erhard Mandel, Triinu Vares, Reio Kähr ja Helin Külm.

Aasta ettevõtja/ettevõtluse edendaja

Aasta ettevõtja on E-Sahver OÜ

E-Sahver OÜ mõte on väga innovaatiline, inimene ei pea enam oma sügavkülmikusse talvevarusid koguma. Iga soovija saab juba kevadel E-Sahvri veebikeskkonnas broneerida kõik metsaannid ja aiasaadused, mida talve jooksul tarvitada soovitakse. Seejärel varub E-Sahver saadused kokku, puhastab, pakendab, kiirkülmutab ning paigutab need oma sügavkülmikusse.

Tänukirja pälvis Eco Oil OÜ.

Aasta küla/külaelu edendaja

Aasta küla on Prangli küla

Prangli küla toimetab aktiivselt oma väikese kogukonnaga, peetakse traditsioonilisi üritusi ning kajastatakse oma tegevusi järjepidevalt valla ajalehes.

Tänukirja pälvis Anu Kuldmägi.

Aasta hariduselu edendaja

Aasta hariduselu edendaja on Riin Kont

Saverna Põhikooli hoolekogu esinaine. Riin on lapsevanem, kellel on alati pea mõtetest tulvil ning sära silmis. Hoolekogu eestvedamisel on toimunud kaks aastat järjest 1. septembri perepäevad, mis on osutunud väga populaarseteks. Riin tunneb siirast huvi koolis toimuva vastu, tema juhtimisel tegutsev hoolekogu on toimekas ning osaleb aktiivselt kooli tegemistes.

Tänukirja pälvis Rita Punning.

Aasta vabatahtlik töö või isamaaline tegevus

Aasta vabatahtliku töö aunimetuse pälvis Tarmo Haljak

Tarmo Haljak on Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Kõlleste ja endine Saverna rühma juht. Endine Kaitseliidu Kanepi malevkonna pealik. Ehitas Krootuse koolimaja keldrisse lasketiiru ja viib läbi noortetreeninguid kolmel päeval nädalas. Septembri lõpuks oli rühmajuhina Tarmol juba ligi 900 tundi panustatud. Tarmo ei ütle kunagi ära, kui on vaja kogukonna üritustel abiks olla.

Tänukirja pälvisid Kersti Kõrge ja Irina Kruusla.


Lisateave:
Kerli Koor
Kultuuri- ja haridusnõunik
Kanepi Vallavalitsus
Tel: 553 7576
E-post: kultuur@kanepi.ee