Tunnustamine


Põlvamaa kõrgeimaks tunnustuseks on PÕLVAMAA VAPIMÄRK, millega kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt väljaantavad on ka PÕLVAMAA TEENETEMÄRKAUKIRI ja TÄNUKIRI.

Lisaks antakse Põlva maakonnas välja järgnevaid tunnustusi:

 

« Tagasi

Augustifoorumil kuulutati välja Põlvamaa aasta õpetajad ja tunnustati aineühenduste juhte

24. augustil peeti Räpina Aianduskoolis traditsioonilist Põlvamaa õpetajate augustifoorumi. Tunnustati ja tänati maakonna parimaid õpetajaid ja aineühenduste eestvedajaid ning kuulati haridusele ja õpetajatööle keskenduvaid ettekandeid.

Päeva juhatas sisse Põlva maavanem Igor Taro ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Kaido Kõivu vastuvõtt Põlvamaa õpetajatele, kus anti üle tunnustused 2017. aasta parimatele Põlvamaa õpetajatele ja aineühenduste juhtidele.

Üleriikliku konkursi „Eestimaa õpib ja tänab" Põlvamaa laureaadid on:

Põlvamaa aasta klassijuhataja: Eda Tarend (Kanepi Gümnaasium);
Põlvamaa aasta klassiõpetaja: Aili Siitoja (Friedebert Tuglase nim Ahja Kool);
Põlvamaa aasta lasteaiaõpetaja: Sirje Jürgenson (Põlva lasteaed Lepatriinu);
Põlvamaa aasta põhikooli aineõpetaja: Edith Saks (Kanepi Gümnaasium, muusika);
Põlvamaa aasta gümnaasiumiõpetaja: Anneli Jõgela (Värska Gümnaasium);
Põlvamaa aasta hariduse tegu: loodusainetele keskenduv projekt „Mina ja atmosfäär" (Kanepi Gümnaasium);
Põlvamaa aasta hariduse suunaja: Veronika Grigorjev (Põlva Kool);
Põlvamaa aasta hariduse sõber: Reno Olle (Põlva tantsuklubi Maarja).

Põlvamaa aasta õpetajad valitakse üleriigilise konkursi "Eestimaa õpib ja tänab" nominentide hulgast. 2017. aasta konkursile esitati Põlvamaalt 28 nominenti. "Eestimaa õpib ja tänab" üleriigilised laureaadid kuulutatakse välja 7. oktoobril Pärnu kontserdimajas toimuval tänuüritusel.

Põlvamaa aineühenduste juhid planeerivad ja korraldavad maakondlikke olümpiaade ja õpilasüritusi ning organiseerivad oma aineühenduste tööd ning koolitusi.

2016/2017. õppeaasta Põlvamaa aineühenduste juhid:

eesti keel ja kirjandus - Merle Pintson
matemaatika - Malle Mägi
loodusained (KBGF) - Iive Kõima
inglise keel - Merike Luts
vene keel - Maaja Glaser
saksa keel - Rael Anijalg
ajaloo- ja ühiskonnaõpetus - Tarmo Tammes
kunst - Vesta Naruski
muusika - Ulvi Pern
töö- ja tehnoloogiaõpetus - Voldemar Ansi
käsitöö ja kodundus - Merle Randla
huvijuhtimine - Marika Ääremaa
kooliraamatukogud - Anne Ojaste
klassiõpetajad - Karin Buhvestov, Ere Rekker-Mägi
kehaline kasvatus - Maret Puna
koolijuhid ja õppealajuhatajad - Ruth Elias
lasteaiajuhid ja õppealajuhatajad - Ene Tigas
lasteaiaõpetajad - Heldin Punga


Põlvamaa aineühenduste juhid Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Kaido Kõivu ja Põlva maavanem Igor Taroga, foto: POL

Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant ja haridusprogrammi Ettevõtlik kool Põlvamaa koordinaator Diana Plakso andis üle riikliku edulugude konkursi „Õppimine on põnev!" Põlvamaa preemia, mille pälvis Mooste Mõisakool oma projekti eest „Õpilaskohvikud Mooste mõisas".

Tunnustamisele järgnes Tallinna Ülikoolis Haridusinnovatsiooni keskuses teadurina töötava Grete Arro ettekanne „Uusi andmeid õppimise rindelt: kuidas meie pidevalt uuenevad teadmised aitavad seletada õpetamismuresid, millega ajast aega oleme maadelnud?". Pärast lõunapausi võtsid järje üle Anna Gramberg ja Kadri Jurs Tartu Rajaleidja keskusest, et rääkida karjääriõpetusest.

Augustifoorumi lõpetas Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise osakonna lõuna piirkonna ekspert Kaidi Maask ettekandega muudatustest, mis ootavad ees seoses maavalitsuste reformi ja haridusvaldkonna ülesannete (sh õppeasutuste järelevalve) ümberjaotamisega Põlva maakonna ja riigi asutuste vahel.

2017. aasta Põlvamaa õpetajate augustifoorumi korraldasid ja rahastasid Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva Maavalitsus.


Avafotol (POL): Üleriikliku konkursi „Eestimaa õpib ja tänab" Põlvamaa laureaadid Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Kaido Kõivu ja Põlva maavanem Igor Taroga
 

Lisainfo:
Katrin Ohakas
Haridusnõunik
Põlva Maavalitsus
Tel: 799 8944/ 5562 6984
E-post: katrin.ohakas@polva.maavalitsus.ee

Eve Neemsalu
Tegevdirektor
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee