« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskus alustas Põlvamaa tervise- ja heaoluprofiili koostamise protsessi

Täna, 10. augustil toimus Põlvas esimene sissejuhatav koolitus, kus hinnati paikkonna heaolu mõjutavaid tegureid, analüüsiti seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja tervisemõjude vahel ning püüti määratleda prioriteetsed suunad.

Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Alates 2018. aastast on maakonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine Rahvatervise seaduse §10 alusel antud kohaliku omavalitsuse üksuste ühiselt täidetavaks ülesandeks.

Tervise- ja heaoluprofiili koostamise eesmärk on: kaardistada maakonna elanike tervist, turvalisust ja heaolu mõjutavad tegurid nii statistilise kui kvalitatiivse info näol, pöörata tähelepanu tervisemõjurite ebavõrdsele jaotumisele nii kohalike omavalitsuste kui ka erinevate sotsiaalmajanduslike  gruppide vahel (sissetulek, haridus, keel jm), märgata seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel, anda sisendit maakonna arengustarteegia koostamisse ja tegevuste planeerimisse ning elluviimisse.

Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab otsustajatel ja spetsialistidel oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada vahendeid targalt ja tulemuslikult.

Koolituspäeva juhtis Tervise Arengu Instituudi paikkondliku töö vanemspetsialist Maali Käbin. Koolituspäeval osalesid Põlvamaa kohalike omavalitsuste arendus- ja sotsiaaltöö spetsialistid, Põlvamaa erinevate riigiasutuste spetsialistid, koostööpartnerid teistest valdkondadest ja huvitatud osapooled.
 

Lisainfo:
Irena Viitamees
ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee