« Tagasi

Päästeamet tuletab meelde, et ohutus algab inimesest endast

30. aprillil toimus Taevaskojas koolitus sotsiaal- ja lastekaitsespetsialistidele ning kodu-hooldustöötajatele. Koolituse põhiteema oli koduohutus, mis omakorda hõlmasid alateemasid  nagu tuleohutus, veeohutus ja valmisolek hädaolukordadeks.

Lõuna päästekeskuse Põlvamaa päästepiirkonna juhataja Peeter Tigas alustas statistiliste näitajatega, mis ütlevad, et iga kolmas tulekahju toimub eluhoones ning tekkepõhjuseks on enamasti hooletus. Hukkunutest 65% on eakad. Tulekahjudes hukkunutega elamutes 90% juhtudel puudus suitsuandur. 10% juhtudel oli suitsuandur olemas, kuid puudus patarei või oli suitsuandur lihtsalt sahtlis. Seega võib öelda, et töökorras suitsuandur võib päästa elu. Suitsuandur tuleks paigaldada lampidest ja ventilatsiooniavadest eemale. Kui maja on mitmekorruseline, peab andur olema igal korrusel. Puuküttega elamutele muutub 2020. aastast kohustuslikuks ka vinguanduri olemasolu. Sellest aastast on see nõue vaid korstnaga ühendatud gaasiseadmete olemasolul.

Päästjate tööülesannete hulgas on peale tulekahjude kustutamise ka koduohutusalane nõustamine. Kõrvalseisja pilgule on võimalikud riskiallikad paremini märgata. Seetõttu soovitas Tigas kutsuda päästjad kodunõustamisele numbril 1524. 

Suvele vastu minnes räägiti veeohutusest. Statistika järgi upub Eestis umbes 50 inimest. Ohuks eakatele ja lastele on ka kodulähedased veekogud. Kodunõustamise käigus saavad päästjad hinnata ka koduümbruses olevaid ohte ning nendele tähelepanu juhtida. Rääkides ohutusest laiemalt kutsuti osalejaid märkama ka muid ohte. Kui märkad lahtist kaevu, teata viivitamatult numbril 112. 

Hädaolukordadeks valmisoleku teema raames toodi välja, et hädaolukord pole ainult sõjaolukord. Hädaolukord on seegi kui kaob elekter. Eelmise aasta juhtum Saaremal, kus saar jäi elektrita pooleks päevaks, näitas, et elektrikatkestus võib tuua endaga kaasa tõsiseid tagajärgi. 

Kriisideks valmisolek algab igast inimesest endast. Loodusõnnetuse korral, kus abivajajaid on palju ning abi saabumist takistavad raskesti läbitavad teed, elektri ja sidekatkestused, võib abi jõudmine olla aeganõudev. Seetõttu on oluline läbi mõelda enda ja oma pere vajadused. Kodused tagavarad võiksid olla arvestusega, et pere saab iseseisvalt hakkama vähemalt nädal aega. Lisaks toidule võiks kodus olla natukene sularaha, patareidel töötav raadio informatsiooni saamiseks ja regulaarselt ravimeid tarvitavatel inimestel ravimite tagavara.

Foto (Irena Viitamees): Põlvamaa päästepiirkonna juhataja Peeter Tigas

 

Lisaino:
Irena Viitamees 
Ennetustööspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post:  irena.viitamees@polvamaa.ee