« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor avatakse 3. septembril!

Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja kogukondliku turvalisuse 2018-2020. aasta maakondliku taotlusvooru.

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Ühe Projekti toetuse piirsumma on üldtingimuste alusel 3500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 03.09.2018. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2018 kell 24.00. Taotlused tuleb esitada e-postil turvalisus@polvamaa.ee

Kogukondliku turvalisuse taotlusvooru infopäev toimub 12. septembril kell 13.00 Põlva riigimaja (kesk 20) III korruse saalis koos KOP infopäevaga.

Vajalikud materjalid:

TUR18_toetusvooru tingimused

TUR18_taotlusvorm

TUR18_eelarve vorm

TUR18_hindamismetoodika


Lisainfo:
Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee

Kaisa Tammoja
MTÜde konsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee