« Tagasi

Avanes heaolu toetavate tegevuste taotlusvoor

Põlvamaa Arenduskeskus kuulutab välja maakondliku rahvatervise ja turvalisuse tegevuskava elluviimise raames projektide taotlusvooru "Heaolu toetavate tegevuste taotlusvoor Põlvamaal." Kevadine taotlusvoor on avatud 5. aprill – 6. mai 2019.

Taotlusvooru eesmärk on toetada tervise edenduslikke tegevusi ja Rahvastiku tervise
arengukava 2009-2020
alaeesmärke Põlvamaal, mis on suunatud tasakaalustatuma toitumise, riskikäitumise vähenemisele, sotsiaalse sidususe suurenemisele ja tervisliku ebavõrduse vähenemisele. 

Taotlema on kutsutud avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused ning nende allasutused.

Sel aastal saab taotlusi esitada kahte teegvussuunda: 

1. Laste ja noorte vaimse tervise ja heaolu toetamine, riskiva käitumise vähenemine ning ennetamine 
2. Tervist toetavate toitumisharjumuste kujunemisele suunatud tegevused 

Projekti toetussumma 700 – 2000 eurot
Projekti periood: 7. 06.- 31.12..2019

Taotluste esitamise tähtaeg on 6. mai 2019 kell 16.30. Taotlus tuleb esitada
esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult aadressil heaolu@polvamaa.ee.

Valikud materjalid:

Juhendmaterjal
Lisa 1 põhimõtted
Lisa 2 taotlusvorm
Lisa 3 aruandevormLisainfo:
Irena Viitamees
Ennetustööspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post:  irena.viitamees@polvamaa.ee