Põlvamaa kõrgeimaks tunnustuseks on PÕLVAMAA VAPIMÄRK, millega kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt väljaantavad on ka PÕLVAMAA TEENETEMÄRKAUKIRI ja TÄNUKIRI.

Lisaks antakse Põlva maakonnas välja järgnevaid tunnustusi:

« Tagasi

Põlvamaa ettevõtlike koolide edulood olid väga menukad

5. novembril toimunud virtuaalsel ettevõtlikkuse ning ettevõtlus-ja karjääriõppe konverentsil „Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom" kuulutati välja käesoleva aasta ettevõtlike koolide edulugude konkurssi "Õppime on põnev!" võitjad.

Mooste Mõisakooli edulugu "Kõndimisnädal" saavutas kategoorias 2P (Parimad praktikad) teise koha.

Räpina Ühisgümnaasiumi edulugu "Esinemisoskus" saavutas noorte algatuse kategoorias  teise koha.

Räpina Ühisgümnaasiumi edulugu valiti edulugude konkursi rahvalemmikuks.

Moostes Mõisakool on juba kolm aastat korraldanud üle-moostelisi kõndimisnädalaid, mil huvilistel tuli kahe nädala jooksul septembris iga päev kõndida või joosta ring ümber Mooste järve ja augustada oma osaluskupong orienteerumiskompostris. Projekti viisid ellu Mooste Mõisakooli õpilased. Kõndimisnädalate suuremaks eesmärgiks oli nii õpilaste kui ülejäänud Mooste elanike värskesse õhku liikuma meelitamine ja püsivate liikumisharjumuste kujundamine, samuti koostöö arendamine kohalike ettevõtetega. Kui varasemalt olid korraldajateks peamiselt õpetajad, siis sedakorda läks teatepulk üle õpilastele. Edaspidi jääbki see üritus 6. klassi õpilaste korraldada.


Mooste Mõisakooli õpilased

Räpina Ühisgümnaasiumi projekti "Esinemisoskus kogu eluks" viisid ellu kooli 11. klassi õpilased. Aktiivsed ja teotahtelised õpilased, kes pakatasid erinevatest ideedest, otsustasid oma klassikaaslastega moodustada esinemistrupi, kes heategevuslikus korras esines erinevatel Viljandimaa, Lõuna-Eesti, Räpina valla ja kooli üritustel. Tegevuse käigus valmistasid õpilased ette mitu näidendit, õppisid erinevate maade rahvaste tantse, mõtlesid välja showprogramme, lauluetteasteid, viisid koolis läbi tantsuvahetunde. Õpilased mõtlesid läbi ja koostasid kontsertideks sobivaid esinemiskavu.

Edulugude konkursi nomineeritud videod on nähtavad www.evkool.ee.

Edulugude konkurssi „Õppimine on põnev!" korraldab haridusprogramm Ettevõtlik Kool alates 2008. aastast. Edulugude konkursi eesmärk on soodustada haridusasutustes ettevõtlikku õpet ning ärgitada edulugude kaudu ka teisi koole ja lasteaedasid leidma nutikaid lahendusi, kuidas seda õppetöö raames teha.

Põlvamaal kuulub ettevõtlike koolide võrgustiku 8 üldhariduskooli ca 1300 õpilasega. Ettevõtliku kooli haridusprogrammi tegevusi koordineerib Põlvamaa Arenduskeskus. Erinevaid ettevõtliku kooli haridusprogrammi toetavaid ja arendavaid tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projektist "Põlvamaa PATEE programm 2020-2023".


Avafotol Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased
 

Lisateave:
Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5886 2207
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee