Põlvamaa kõrgeimaks tunnustuseks on PÕLVAMAA VAPIMÄRK, millega kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt väljaantavad on ka PÕLVAMAA TEENETEMÄRKAUKIRI ja TÄNUKIRI.

Lisaks antakse Põlva maakonnas välja järgnevaid tunnustusi:

« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskus ootab kandidaate 2020. aasta tervisedenduse ja turvalisuse valdkonna tunnustamiseks

Tunnustatakse Põlva maakonnas tegutsevat üksikisikut või organisatsiooni, kes on:

  • panustanud rahvatervise ja/või turvalisuse valdkonna edendamisele maakonnas;
  • algatanud ja arendanud tegevusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside kujunemisele;
  • kujundanud ja/või väärtustanud tervist toetavat ja turvalist elukeskkonda;
  • algatanud ja/või arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;
  • pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas;
  • aidanud kaasa tervisedenduslike tegevuste järjepidevuse säilimisel ja arendamisel.

Tutvu ka tervisedenduse ja turvalisuse statuudiga!

Ootame kandidaate kolmes kategoorias:

Ettepanekud palume esitada etteantud vormidel, mille leiate kategooria pealkirja alt ning saata e-postil irena.viitamees@polvamaa.ee hiljemalt 27. novembriks 2020 kell 16.30

Tunnustamine toimub 2021. aasta 8. jaanuaril spordi-, kultuuri ja tervisedenduse ühisel tänuõhtul.


Lisateave:
Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee