Põlva maakonnas valitakse kalendriaasta võistlustulemuste põhjal spordiaasta parimad järgmistes kategooriates:

* Aasta noor - neiu
* Aasta noor -  noormees
* Aasta naine
* Aasta mees
* Aasta seenior - naine
* Aasta seenior - mees
* Aasta  võistkond (suur)
* Aasta võistkond (väike, kuni 4 võistlejat)
* Aasta võistkond - seenior
* Aasta treener

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 2. detsember 2019.a. aadressil Kesk 20, 63308 Põlva või e-postiga polvasport@gmail.com

Maakonna spordiaasta parimate konkursil saavad kandideerida sportlased, treenerid ja võistkonnad, kes esindavad Põlva maakonna klubi. Hooaja (aasta) keskel üleminekul teise klubisse arvestatakse tulemusi kuni üleminekuni (sama kehtib ka ületulekul). Noorsportlaseks loetakse neiu-noormees, kes tulemuse saavutamisel oli mitte vanem kui 19-aaastane, st 2000.aastal ja hiljem sündinud. Seenioride vanuseklass -  naised alates 35. eluaastast, mehed alates 40. eluaastast. Iga sportlane kandideerib ainult oma kategoorias.

Tingimused:
* Spordiliidule  esitatakse igas kategoorias kuni kaks kandidaati;
* Iga kandidaadi kohta esitatakse  kuni viis parimat sportlikku tulemust;
* Aasta sportlaste valimisel arvestatakse esitatud kandidaadi poolt ametlikul tiitlivõistlusel (OM, MM, EM, MK, EK, Eesti MV, Eesti KV) saavutatud kohti ja tulemusi. Lisainformatsioonina koht Eesti  jooksvas edetabelis, kuuluvus rahvuskoondisesse, muu oluline alale iseloomulik informatsioon.

Parimad valib Põlva Maakonna Spordiliidu juhatus. Parimate selgitamisel saavad ühe osapoolena osaleda kõik inimesed, andes oma hääle internetis koostatud hääletuskeskkonna kaudu.
E-hääletus kestab 15.detsembri kella 23.59-ni. Põlvamaa 2019. spordiaasta parimad selguvad  esmaspäeval, 16.detsembril. 

Spordiaasta parimate väljaselgitamise süsteem: esitatud kandidaatide hulgast valitakse ning kantakse arvamuslehele igas kategoorias kolm kandidaati. Avaliku küsitluse (e-hääletuse) tulemusel tekkinud paremusjärjestuse alusel kantakse, analoogselt juhatuse liikme hääletusega, arvamuslehele igas kategoorias kolm kandidaati.

Esikoht annab 3 punkti, teine 2 punkti, kolmas 1 punkti. Kõige rohkem punkte kogunu tunnistatakse aasta sportlaseks /treeneriks/ võistkonnaks. Punktide võrdsuse korral tunnistatakse aasta parimaks kandidaat, kes kogub enam paremaid kohapunkte.

Tunnustatakse iga  kategooria  parimat.

Aasta sportlaste, treeneri ja võistkonna valimised korraldab  Põlva Maakonna Spordiliit.