« Tagasi

Uuendamisel olev maakonna arengukava ootab parandus- ja täiendusettepanekuid

17. oktoobril algatas Põlvamaa Omavalitsuste Liit maakonna arengukava uuendamise. Arengukava tekstiline osa kehtib 2017. aastani, kuid tegevuskava kaotas kehtivuse 2013. aasta lõpuga. Uus arengu- ja tegevuskava koostatakse aastateks 2015-2020 ning sinna oodatakse ka Põlvamaa elanike, ettevõtete, MTÜde jt panust.

Euroopa Liidu uue rahastusperioodi valguses keskendutakse uuendatavas arengukavas enim ettevõtluse arendamisele, uute töökohtade loomisele ning infrastruktuuri parendamisele.

Arengukava eelnõu valmis Põlva Maavalitsuse, Põlvamaa Arenduskeskuse ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu koostöös. Tööprotsessi tervikuna juhib SA Põlvamaa Arenduskeskus.

Kehtiva arengukava tekstilise osa ja uuendatud tegevuskava eelnõu veebiversiooniga on võimalik tutvuda maakonna portaalis. Paberkandjal eelnõu on kättesaadav Põlvamaa Arenduskeskuses ning Põlvamaa Omavalitsuste Liidu büroos.

Avalikustamise periood kestab 29. oktoobrist 12. novembrini. Selle aja jooksul oodatakse parandus- ja täiendusettepanekuid, mis tuleb esitada vastava vormi kaudu ja saata e-mailil arengukava@polvamaa.ee. Kirjalikult esitatavad ettepanekud tuleb saata Põlvamaa Arenduskeskuse nimele aadressil Kesk 20, Põlva 63308, märgusõnaks „arengukava".

Avalikustamisperioodi järgselt toimuvad valdkondlike töögruppide kohtumised, kus vaadatakse üle saabunud ettepanekud ning otsustatakse nende arengukavasse sisseviimise vajadus. Maakonna arengukava avalik arutelu toimub 26. novembril Põlva Maavalitsuses.

Põlvamaa Omavalitsuste Liit plaanib uuendatud arengukava kinnitada veel käesoleva aasta detsembris.
 

Lisainfo:
Hegri Narusk
Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja
Tel: 799 8958 / 512 9072
E-mail: hegri.narusk@polvamaa.ee