Kesk 20, 63308 Põlva
polvasport@gmail.com
registrikood 80081544

www.polvamaa.ee/spordiliit

Facebook: https://www.facebook.com/polvaSL

Põhikiri

Arengukava

Sekretariaat

Nimi Amet Telefon E-post
Ingrid Muuga Peasekretär 517 5848 polvasport@gmail.com
Laine Saal Raamatupidaja 799 4637 / 5342 5721 laines@hot.ee
Heino Saal Bussijuht 799 4637 / 514 4363  

 

Presidentuur

nimi

amet Lisainfo Mob E-post
Peeter Sibul president Räpina Haigla juhatuse esimees 501 9734 peetersibul@gmail.com

Taavi Nagel

asepresident

SK Serviti juhatuse liige 529 4373


taavinagel@gmail.com


 

Juhatus

Nimi Lisainfo Mobiil E-post
Nikolai Järveoja OK Põlva Kobras president 50 34 368 jarveoja@gmail.com
Andres Neeme AS Resand
Põlva Käsipalliklubi president
515 6157 resand@resand.ee
Kurmet Karsna  Ruusa Põhikooli direktor 
Räpina SK president
522 0434 kurms88@gmail.com
Taavi Nagel SK Serviti juhatuse liige 529 4373 taavinagel@gmail.com
Indrek Käo Põlva JK Lootos president 505 5713 indrek@fclootos.ee
Olev Veberson Tilsi PK õpetaja, Laheda SK president 5340 2063 olev.veberson@mail.ee
Davis Kostõgov Tilsi PK kehalise kasvatuse õpetaja, Laheda SK juhatuse liige 529 4002 davis13345@gmail.com