Põlvamaa Rahvatervise komisjoni ülesanneteks on: 

  • analüüsida rahvastiku tervisealase ebavõrdsuse ja siseturvalisuse olukorda maakonnas;
  • kavandada rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonnas strateegilisi eesmärke ja tegevusi sh tagada valkonna kavandamine maakonna arengustrateegia jt plaanide koostamises;
  • osaleda valdkonna riiklikes võrgustikes, koostöös asjaomaste riigiasutustega koordineerida rahvatervise ja siseturvalisuse alaste tegevuste sh programmide ja toetusvoorude elluviimist maakonnas sh koordineerida riiklike eraldiste ja välisvahendite kasutamist ja hinnata selle korrektsust.

Põlvamaa Rahvatervise komisjoni koosseis:

1. Ene Mattus - Eesti Tervisedenduse Ühingu esindaja

2. Inge Tamm - Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku esindaja

3. Reet Külaots - Tervist Edendavate Koolide võrgustiku esindaja

4. Ly Vätson - Kanepi valla esindaja

5. Teet Helm - Räpina valla esindaja

6. Janika Usin - Põlva valla esindaja

7. Kristi Randla - Lõuna päästekeskuse esindaja

8. Toomas Rebane - Keskkonnainspektsiooni esindaja

9. Aliis Udras - Kagu politseijaoskonna Põlva piirkonna esindaja

10. Sirli Tallo - Transpordiameti esindaja

11. Ene Lellep - Väärikate Ülikooli eestvedaja, Põlvamaa eakate esindaja