Raul Tohv Põlva talituse juhataja 508 6750 raul.tohv@fin.ee
Marika Saks ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5862 marika.saks@fin.ee
Eliko Saks kohalike omavalitsuste nõunik 715 5832 eliko.saks@fin.ee