PIIRKONDLIKUD ALGATUSED TÖÖHÕIVE JA ETTEVÕTLIKKUSE EDENDAMISEKS (PATEE)

Projekti nimi: Põlvamaa PATEE-programm 2020-2023
Elluviimise aeg: 01.01.2020 - 31.08.2023
Maksumus: 477 529 eurot, sh toetus 401 124 eurot (84%) ja omaosalus 76 405  eurot (16%)
Taotlusvooru nimi: 5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2019-2023

Projekti eesmärk: Põlvamaa on piirkonna tugevusi kasutav ettevõtlike inimeste ja konkurentsivõimeliste ettevõtetega maakond.

Projekti lühikirjeldus ja oodatavad tulemused: Projektis keskendutakse kahe põhisuuna arendamisele: noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalase teadlikkuse kasvule ning toetava ettevõtluskeskkonna loomisele ja ettevõtete müügivõimekuse kasvule.

Projekti tulemusel on mikro- ja väikeettevõtete müügi-, turundus- ja ekspordivõimekus kasvanud, ettevõtted on suutlikumad looma ja müüma kõrgema lisandväärtusega kaupu ja teenuseid, olles seeläbi kasumlikumad ning suurendades töötajatele makstavat palka.

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalase teadlikkuse arendamine loob baasi arenguvõimelise ja innovatiivse tulevikuettevõtluse näol. Haridusasutustes toimub järk-järguline üleminek ettevõtlikule õpikäsitusele, mis on muutnud õppetöö loomulikuks osaks. Koostöö Kagu-Eesti haridusasutustega on mõjunud positiivselt maakonna ettevõtlusõppehariduse kvaliteedile ja konkurentsivõimele.

Tegevused:

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalase teadlikkuse kasv:

• Maakonna ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine ja toetamine
• Noorte ettevõtlusalase teadlikkuse kasv
• Põlvamaa noorte ideekonkursi „Välgatus" korraldamine

Toetav ettevõtluskeskkond ja ettevõtete müügivõimekuse kasv:

• Põlvamaa "Rohelisema märgi" võrgustiku arendamine ja toetamine
• Turismivõrgustiku arendamine
• Ettevõtjate tunnustamine
• Õppe- ja kontaktreiside korraldamine ettevõtjatele
• Koolituste ja arenguprogrammide korraldamine ettevõtjatele
• Põlvamaa ettevõtete turundamine
• Kagu-Eesti koostöökeskuste võrgustiku loomine ja arendamine
• Lõuna-Eesti regiooni turismistrateegia koostamine

Lisateave:

Aivo Ülper
Arendusspetsialist, Põlvamaa PATEE projektijuht
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
Tel: 5341 6112
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee

Kristi Kahu
Turismiarendusjuht
Tel: 5554 3907
E-post: kristi.kahu@polvamaa.ee