« Tagasi

Hommikusöögi söömine tõstab laste vaimset tervist ja heaolu

Möödunud sügisel 2019. aastal viis Põlvamaa Arenduskeskus koos Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudiga läbi Põlva maakonna kõikide üldhariduskoolide 6. ja 9. klasside õpilaste seas vaimset heaolu hindava küsitlusuuringu. Uuringu eesmärk oli välja selgitada noorte vaimset tervist ja heaolu toetavad ja takistavad tegurid.

2019. aasta novembris-detsembris toimunud uuringu keskseks märksõnaks oli vaimne heaolu ning selle seosed erinevate valdkondadega nagu (1) sotsiaalne keskkond (pere, sõbrad, koolielu, kiusamise kogemine, enese välimusega rahulolu, ootus tuleviku suhtes); (2) tervisekäitumine (toitumisharjumused, kehamassiindeks/kehakaal, tervisekaebused, kehaline aktiivsus, öine uneaeg, arvuti ja nutiseadmete kasutus) ning (3) riskikäitumine (suitsetamine, alkoholi tarvitamine, turvalisus).

Uuringu tulemusel selgus, et heaolutase on kõrge neil õpilastel, kes söövad igapäevaselt hommikusööki, on kehaliselt aktiivsed vähemalt 4-5 korral nädalas, magavad öö jooksul 8 tundi või rohkem ning tunnevad end nii kodus kui koolis turvaliselt. Tutvu ka teiste uuringu tulemustega!

Eriline tänu kuulub koolijuhtidele, õpetajatele, uuringus osalenud lastele ja nende vanematele!

 


Lisateave:
Irena Viitamees
Ennetustööspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee