KAGU-EESTI MENTORKLUBI

Kui soovid investeerida endasse ja ettevõtte arengusse, siis kandideeri Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubisse.

Oled oodatud osalema, kui Sinu firma vanus on 1 kuni 3 aastat (erandkorras ka kauem tegutsenud ettevõte). Mentorklubi kohtumiste  raames toimuvad ettevõtlusalased koolitused, suhtlus mentorite ning teiste ettevõtjatega, külastatakse põnevaid ettevõtteid.


Mentorlusprogramm sobib, kui soovid:

·       omandada uusi teadmisi läbi koolituste;

·       suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja  leida kontakte;

·       saada ja jagada kogemusi;

·       analüüsida koos mentoritega oma ettevõtte väljakutseid, erinevaid vaatenurki ja arvamusi

 

Mentorlusprogrammis saab osaleda  Põlva, Valga ja Võru maakonna 22 alustavat ettevõtjat (mentiid).

Iga  alustav ettevõtja saab endale personaalse mentori, kes on abiks ja toeks eesmärkide saavutamisel.

 

Ettevõtte omaosalus mentorklubis kogu programmi jooksul on kokku 50 eurot. Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Programmis osalejalt ootame:

·       motivatsiooni ja valmisolekut enda ja ettevõtte arendamiseks

·       kandideerimisankeedi täitmist koos osalemisesoovi põhjendusega

·       kinnitust osaleda kõikidel kohtumistel

·       nõusolekut katta osalustasu

 

Ajakava:

4.-5. august       Avakohtumine -  eesmärkide seadmine, plaani koostamine,  Mart Kikas.  Otepää, Pühajärve

8.- 9. sept         Esitlus- ja müügitehnikad, Harald Lepisk,  Piusa Ürgoru Puhkemaja

23.sept             Läbirääkimised, Georg Merilo.  Valgjärvel koos Siidrikoja külastusega. 

20.okt              Praktikapäev: Müük. Turundus. Tootearendus. Loovusait,  Õppus mentoritelt koos Indrek Maripuuga

3-4. nov            Mentorklubi  tegevuste kokkuvõtted, Mart Kikas, Kubija hotell-loodusspa

 

Varasemad osalejad on hinnanud väga heaks kohtumistel kogemuste jagamist ja üksteiselt õppimist, uute mõttekaaslaste leidmist ning koostöö suurenemist. Hea võimalus on küsida otse koolitajatelt, osalejatelt tagasisidet enda teenuste/toodete kohta, mille läbi on saadud uusi arendusideid ja  kliente.   

Programmis ei saa osaleda:

·       konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad;

·       põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;

·       kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;

·       tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;

·       hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted

·       renditeenuseid osutavad ettevõtted

 

Igale osalevale ettevõttele arvestatakse VTA, mis kantakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse. Esialgu summa broneeritakse ning pärast teenuse lõppu VTA summa korrigeeritakse vastavalt tegelikele kuludele.

Mentorprogrammi kinnitatud ettevõtte kohta arvestatud VTA ja osalustasu ei kuulu programmi pooleli jätmisel tagastamisele.

Kandideerimine Mentorklubisse kestab 22. juulini 2021 ja kandideerida saab SIIN.

Mentorklubi korraldavad Võrumaa Arenduskeskus,  Põlvamaa Arenduskeskus, Valgamaa Arenguagentuur.

Tegevuste elluviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisaeave:

Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
Põlvamaa Arenduskeskus 
Tel: 527 5899
E-post: diana.plakso@polvamaa.ee