« Tagasi

Põlvamaa Kultuuri Koostöökogu valis uue juhatuse

Kolmapäeval, 23. aprillil kogunesid maakonna kultuurivaldkonna esindajad Põlvamaa Kultuuri Koostöökogu järjekordsele töökoosolekule.

Koostöökogu eesmärk on Põlvamaa identiteeti, mainet ja ühiseid väärtusi kandvate ning loomulikku arengut kindlustavate kultuuriprotsesside kavandamine ja koordineerimine.

Juhatuse esimees Peeter Aas tegi ülevaate tegevustest perioodil 2012-2014. „Võimaluste piires on koostatud maakonna kultuuri- ja spordikalender ning kaasa räägitud arengukava seires. 2012. aasta augustis toimus õppereis Soome Pori piirkonda, kus tutvuti kultuurikorraldusega Soome omavalitsustes, 2013. aasta märtsis toimus maakonna kultuuripoliitika teemaline arutelu Vana-Koiola kultuurimajas. Traditsiooniliselt on toimunud info-ja õppepäevad ning tunnustamise ja žanripäevad", tõi Aas ettekandes välja.

Kitsaskohtadena toodi perioodi tegevuses välja, et Koostöökogu tegevus tugineb endiselt põhiosas vabatahtlikul tööl ning puudub tegevjuht. Tekkinud pole uusi vaimsust kandvaid mainesündmusi ning kultuuritegevused on järjest enam projektipõhised.

Koostöökogu valis järgnevaks kaheks aastaks juhatuse, kuhu kuulub seitse liiget. Juhatuse liikmeteks valiti:

  • Külli Ots (raamatukogud),
  • Reet Roop (muuseumid),
  • Kertu Anni (Põlvamaa Omavalitsuste Liit),
  • Eva Saar (kultuurispetsialistid),
  • Helje Põvvat (Põlva Maavalitsus ning Laulu-ja tantsupidu),
  • Piret Rammo (MTÜ-d ja Rahvamajad),
  • Kati Taal (Rahvakultuurikeskus).

Juhatus kutsub kokku Koostöökogu koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

Lisainfo:
Peeter Aas
Põlva Maavalitsus
haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja
Tel. 799 8950
E-post: peeter.aas@polva.maavalitsus.ee