« Tagasi

Maakonna kultuuriedendajad arutasid tegevussuundi aastani 2035

Leevi rahvamajas 17. mail toimunud Põlvamaa kultuurikorralduse teemalisel ümarlaual seati strateegilisi eesmärke ja arutati selle üle, milline peaks kultuurielu olema maakonnas aastaks 2035. Ümarlaud oli jätkuks 2. mail Krootusel alguse saanud Põlvamaa Arengustrateegia 2035+ koostamise protsessile.

Arutluse all olid pärimus- ja rahvakultuuri, kultuurivaldkonna investeeringute, loomemajanduse edendamise ning maakonna mainesündmusi puudutavad küsimused. Koostati põhjalik analüüs sellest, millised on hetkel maakonna tugevused ja nõrkused kultuurivaldkonnas ning kuhu me võiksime edasi liikuda.

Põlvamaa Arenduskeskuse arendusspetsialisti Aivo Ülperi sõnul hakkavad paari aasta pärast paljud senised  üleriiklikud arengukavad lõppema, plaanitakse koostada uusi kavasid ning väga oluline on, et maakonna arengustrateegia näol on selleks ajaks sisend riiklikkesse arengukavadesse. „Arengustrateegia on meie inimeste ühiskondlik lepe, mille kaudu saame Põlvmaa ja siin elavate inimeste vajadused paremini kaitstud ka üleriigilisel tasandil", lisas Ülper.

Visioonikoosoleku meelelahutuslikumat poolt ilmestasid Lahedad Mutid Lahedalt, kes soovisid anda oma panuse arengustrateegiasse ning lubasid 2035. aastal tulla aru pärima, millised nende poolt arengustrateegiasse tehtud ettepanekud on realiseerunud.

Põlvamaa kultuurieluga seotud inimesed kogunevad strateegia arutelu teisele ümarlauale septembrikuus. Siis pannakse paika eesmärkide elluviimiseks vajalikud tegevused.

Põlvamaa omavalitsuste volikogud peavad maakonna arengustrateegia vastu võtma hiljemalt 2019. aasta 15. jaanuariks. 


Lisainfo:
Aivo Ülper
arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

Asser Jaanimets
kultuurispetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5331 0508
E-post: asser.jaanimets@polvamaa.ee