« Tagasi

Kultuuri- ja sporditööspetsialisti konkurss

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud kultuuri- ja sporditööspetsialisti.

Kultuuri- ja sporditööspetsialisti ametikoha eesmärk on eelduste loomine efektiivse ning laiapõhjalise kultuuri- ja spordielu jätkumiseks vallas, välis- ja avalike suhete arengule kaasa aitamine oma töövaldkonnas. Räpina valla kultuuri- ja spordialaste õigusaktide väljatöötamine. Räpina valla kultuuriasutuste töö koordineerimine ja suunamine.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel või kokkuleppel.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 21. oktoober 2019.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • inglise keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt B1 tasemel;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus;
 • soovitav eelnev arengukavade koostamise ja taotlusprojektide kirjutamis- ning  juhtimiskogemus, sh finantsarvestuse põhimõtete tundmine ja kasutamise oskus;
 • üldised teadmised riigi põhiseadusest ja kodanike õigustest, kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine, oskus neid rakendada, üldised teadmised Euroopa Liidust.

Isiksuseomadused: algatusvõime, koostöövalmidus, hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime, analüüsi- ja sünteesivõime, korrektsus, viisakus, tasakaalukus, lojaalsus, kohusetundlikkus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas;
 • varade arvestuspõhimõtete tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks ühinenud omavalitsuses;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi.

Kandidaatidel palume esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid (autasud, projektid jms).

Kandideerimisdokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Kultuuri-ja sporditööspetsialisti konkurss".

Lisateave: Räpina valla kodulehel www.rapina.ee, enel.liin@rapina.ee telefonil 799 9501 või piret.rammo@rapina.ee, telefon 525 7864.