Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri

Liikmemaksu määrad 2020

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Piret Rammul Liidu juhatuse esimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Georg Pelisaar Liidu aseesimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

KOPi kevadvooru tulemused

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsusega rahastati Põlva maakonnale 2020. aastaks eraldatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest kevadvoorus kokku kahteteist projekti.

Kevadvooru esitati kokku 30 projekti, neist hindamisele läks 22 projekti (7 projekti meetmes 1 ja 15 projekti meetmes 2). Kokku küsiti toetust 56 442,96 eurot. Hindamiskomisjoni ettepanekul rahastati 12 projekti summas 31 573,09 eurot. 2020. aasta kevadvoorust toetust saanud projektide ülevaate leiab: https://www.polvamaa.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Programmist on kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale. Programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Alates 2018. aastast koordineerib programmi Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Taotluste menetlemine on delegeeritud Põlvamaa Arenduskeskusesse.


Lisateave:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee