KODANIKUÜHISKONNA PÕLVAMAA PARIMAD

Tunnustatakse kodanikuühiskonna säravaid vabaühendusi ja eraisikuid, kelle tegevus on olnud silmapaistev ning arendanud kohaliku elu.

Tunnustamise kategooriad:

1. Aasta kodanikuühendus – tunnustatakse ühingut, kes on silma paistnud kohaliku elu edendamisega ja on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ning muid kogukonda elavdavaid/abistavaid projekte, teeb koostööd teiste organisatsioonidega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

2. Põlvamaa Sädeinimene – tunnustatakse initsiatiivikat isikut, kes tegutseb mittetulunduslikus organisatsioonis ja on oma tegevusega silma paistnud ning kaasa aidanud oma piirkonna, maakonna või valdkonna positiivsele arengule.

3. Aasta vabatahtlik – tunnustatakse isikut, kes on aktiivselt osalenud vabatahtlikus tegevuses, st teinud tasu saamata tööd mõne organisatsiooni, küla, piirkonna või valdkonna heaks.

4. Aasta kodanikualgatus – tunnustatakse isikut või organisatsiooni, kelle algatus mõjutas oluliselt maakonna kodanikuühiskonda (projekt, sündmus, teenus vms).

Tunnustamist korraldavad Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Korraldajatel on õigus küsida kandidaatide kohta lisainformatsiooni, vastava kategooria auhinda mitte välja anda, neid ümber jagada ja anda välja eripreemiaid.

Konkursi komisjoni kuuluvad SA Põlvamaa Arenduskeskuse, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu, MTÜ Piiriveere Liideri esindajad ja eelmise aasta konkursi üks võitjatest.


Lisateave:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee


TUNNUSTATUD 2019

Aasta kodanikuühendus – MTÜ Linte Tegusad
Aasta vabatahtlik – Ene Lellep
Põlvamaa Sädeinimene – Marge Trumsi
Aasta kodanikualgatus – Eesti Külade XIII Maapäev Põlvamaal, MTÜ Põlvamaa Liikumine Kodukant

TUNNUSTATUD 2018

Aasta kodanikuühendus – Mittetulundusühing Kähri Seltsimaja
Aasta vabatahtlik – Silver Schmeiman
Põlvamaa Sädeinimene – Tiia Johanson
Aasta kodanikualgatus – Liikumine „Põlva sünnitusosakonnakaitseks", MTÜ Põlva Kodanik

TUNNUSTATUD 2017

Aasta kodanikuühendus – MTÜ Pahtpää Külaselts
Aasta vabatahtlik – Taavi Nagel
Põlvamaa Sädeinimene – Maie Haavakats
Aasta kodanikualgatus – LEPO – Leevi pood
Aasta kodanikuühenduste projekt või tegu – Põlva Seto Seltsi leelopark „Madara"
Aasta koostööprojekt – Mooste Põhikooli „Õpilaskohvikud Mooste mõisas"
Järjepidevuse kandja – Indrek Käo