« Tagasi

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikohale

Peamised tööülesanded:

Vallakantselei töö koordineerimine ja juhtimine, järjepidevuse tagamine. Vallavolikogu ning -valitsuse õigusaktide vastavuse tagamine Eesti Vabariigi õigusaktidele. Vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel või kokkuleppel.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2019.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • haridus ja töökogemus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõike 2 nõuetele;
  • keeleoskus, eesti keel C1 tasemel ja vene keel B1 tasemel;
  • hea suhtlemisoskus;
  • koostöövalmidus, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi;
  • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus.

Isiksuseomadused: algatusvõime, koostöövalmidus, hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, otsustus-  ja vastutusvõime, analüüsivõime, korrektsus, viisakus, tasakaalukus, lojaalsus, kohusetundlikkus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

  • varasem töökogemus ametiülesannetega seotud valdkonnas.

Omalt poolt pakume:

  • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
  • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks ühinenud omavalitsuses;
  • koolitus- ja arenguvõimalusi;
  • põhipalka  (teenistujate III palgagrupp).

Kandidaatidel palume esitada:

  • CV;
  • motivatsioonikiri;
  • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid (autasud, projektid jms).

Dokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Vallasekretäri konkurss".

Lisateave: Räpina valla kodulehel www.rapina.ee, enel.liin@rapina.ee telefonil 799 9501, 526 5057.