Rahandusministeerium koostas koostöös maakondlike arendusorganisatsioonidega juhendi, millest lähtuvalt tuleb maakondlikud arengustrateegiad koostada. Juhend on soovitusliku iseloomuga, ent põhineb nõuetel, mille kohaliku omavalitsuse korralduse seadus maakonna arengustrateegiale seab.

Maakondlike arengustrateegiate juhend