« Tagasi

Paides peeti haridusfestivali

Paide Muusika- ja Teatrimajas toimus haridusprogrammi Ettevõtlik kool Haridusfestival, kus osales enam kui 400 õpetajat, koolijuhti ja noort.

Festivali raames kuulutati välja koolide ja lasteaedade parimad ettevõtlikku hoiakut arendavad edulood ning jagati välja standardid ehk kvaliteeditunnustused õppeasutustele, mis rakendavad süsteemselt ettevõtlikku õpet.

Põlvamaad esindas festivalil 55 noort, õpetajat ja koolijuhti viiest koolist.

Haridusfestivali fookus oli õpetajatel, täpsemini "õpetajad õpetavad õpetajaid". Töötubasid viisid läbi Ettevõtliku kooli võrgustikku kuuluvate õppeasutuste õpetajad. Töötubades sai teada robomatemaatikast, liikumise kasulikkusest ja selle kasutamisest ainetunni ajal, põhikooli füüsika õpilastele nauditavaks tegemisest, projektist "Kaasav kool" õpirännetel kogutud praktilisi nippe ning Kriidikust. Koolijuhtidele tutvustas Margus Veri Pärnu Ülejõe Põhikoolist õpetaja töö- ja palgakorraldusest lähtudes õpetajaametist kui tervikust. Noori inspireeris Egert Milder.

Kohapeal oli avatud demoala, kus tutvustasid ennast Pernova Hariduskeskus ja Pärnu MakerLab, Kohila Keskkonnahariduskeskus, Ida-Viru Turismiklaster, Võrumaa Arenduskeskus oma õppeprogrammide ja virtuaalreaalsusega, Põlvamaa Arenduskeskus Põlvamaal pakutavate haridusprogrammidega  ning Rahandusministeerium jagas rahatarkust.

Sel aastal jagati välja 29 standardit ehk kvaliteeditunnustust, sh Sillamäe Lasteaed Päikseke sai kõrgeima taseme ehk kuldtaseme ning Antsla Gümnaasiumile ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumile omistati hõbetase. Baastasemed omistati kokku 26 õppeasutusele üle Eesti. Standardeid jagatakse 3 kategoorias (baas-, hõbe- ja kuldtase) õppeasutustele, mis on juurutanud hästi igapäeva õppesse ettevõtliku ja õppijakeskse õpikäsitluse.

Haridusfestivalil selgusid parimad edulood, milleks on:

  • kategoorias „Põnevaim tund" Koeru Keskkooli projekt "Ettevõtliku õpilase koolitund on põnev!";
  • kategoorias „Heategu kogukonnale" Oru Kooli projekt "Linnaga Linnamäel";
  • kategoorias „Parim koostöö partneriga" Lihula Gümnaasiumi heategevuslik kooliball;
  • kategoorias „Noorte/laste algatus" Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilase kirjutatud raamat.;
  • kategoorias „Ettevõtlik lasteaed" Rakvere Eralasteaed Kaur projektiga "Kanad lasteaias".

Haridusfestivalil osalemist rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks".

Fotogalerii Facebookis Ettevõtliku kooli lehel.


Lisateave:
Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5886 2207
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee