« Tagasi

Hariduse ja noorsootöö valdkonna esindajad kogunesid eesmärke seadma uude Põlvamaa arengustrateegiasse

Neljapäeval, 23. augustil 2018 kogunesid Põlvas hariduse ja noorsootöö valdkonna esindajad Põlvamaal, et anda oma panus uue Põlvamaa arengustrateegia 2035+ koostamisse.

Põlvamaa Arenduskeskuse arendusspetsialist Aivo Ülper andis ülevaate uue maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise protsessist ja selle vajalikkusest ning hariduse ja noorsootöö valdkonna hetkeseisust. Arengustrateegia praeguses etapis toimuvadki sellesse sisendi korjamiseks erinevad töögruppide koosolekud. Seni on kogunenud kultuuri ja heaolu valdkondade töörühmad. Tulemas on taristu, MTÜde ja ettevõtjate töörühmad.

Võrreldes teiste töörühmade tekkis hariduse ja noorsootöö valdkonna esindajatel juba ülevaate andmise käigus mitmeid küsimusi, nt seoses koolivõrgu ümberkorraldamise, täiskasvanute täiendõppe, inimesi tagasi toova hea elukeskkonna ning selle arendamise ja turundamisega. 

Kolm laudkonda olid jagatud teemade kaupa: hariduslik õpikeskkond (nii infra kui töövõrgustikud); huviharidus, valikained ja täiendõpe; noorsootöö. Kogu mõttetöö toimuski nende kolme suurema teema kontekstis.

Probleemipuude koostamisega kaardistati probleemid (tüvi), nende põhjused (juured) ja tagajärjed (oksad). Huvihariduse ja täiendõppe laudkonnas toodi probleemidest välja näiteks keeruline logistika huviringideni jõudmiseks, väike osalejate arv, mis piirabki erinevate ringide valikut ning puudub üksus, kes huvihariduse pakkumist maakondlikul tasandil koordineeriks. Noorsootöö laudkond pidas probleemiks töötajate vähesust ja madalat motivatsiooni, noortekeskuste erinevat taset ja võimalusi. Haridusvõrgu peamiste probleemidena nimetati vähene optimeeritus ja nõrk omavaheline koostöö.

Arutelu teises etapis kaardistas iga laudkond ressursse. Välja toodi looduskeskkond, passiivsed noored, pärimuse väärtustamine ja seda ka kohalike hulgas, jagatav ruumide kasutus, Eestis ainulaadne Räpina Aianduskool, samuti Räpina Loomemaja ja selle kompetentsid ning paremini organiseeritav transport.

Päev lõpetati eesmärkide seadmisega. Helge tulevikuvisiooni kohaselt on Põlvamaa haridustöötajad õnnelikud ja motiveeritud, koolihooned korras, laste hulk kasvanud, noored on ettevõtlikud ja järjekindlad, noorsootöötajaid on piisavalt ja nende palgad on võrdsustatud õpetajate omadega, huviharidus on korrastatud ja süsteemselt koordineeritud ning erinevad põlvkonnad omavahel ühendatud.

Hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühmas osales 22 inimest, nende hulgas kohalike omavalitsuste vastava valdkonna spetsialistid, koolide ja lasteaedade juhid, õpetajad ja koostöövõrgustike eestvedajad. Hariduse töörühm saab uuesti kokku septembri lõpus, et koostada konkreetsem 4-5 järgneva aasta tegevusplaan.

Uue Põlvamaa arengustrateegia 2035+ valmimise eest vastutab Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Tööd korraldab Põlvamaa Arenduskeskuse kollektiiv. Päeva läbiviimist toetas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukekskkonna arendamine" raames.


Lisainfo:
Aivo Ülper
arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee