« Tagasi

Põlvamaa koolide esindajad käisid uudistamas Järvamaa ettevõtlike koole

Põlvamaa ettevõtlike koolide juhid ja õpetajad külastasid 2. aprillil Järvamaa ettevõtlike koole.

Õppereisi alustati Väätsa Põhikooli külastamisega. Väätsa Põhikool kuulub kümnekonna kooliga Eesti kosmosekoolide võrgustikku. Selle võrgustiku eesmärk on loodusteadusliku huvi säilitamine põhikooli vanemas kooliastmes ja gümnaasiumis. Väätsa koolimaja on liginullenergiahoone ning sellest mõõdetakse igapäevaselt suur erinevat infot, mida kasutatakse erinevates õppeainetes praktilise õppematerjalina. Käesolevast õppeaastast rakendatakse 7. klassis lõimitud õpet, kus keskendutakse õppetöö planeerimisel mitte õppeainetele vaid õppeaineid siduvatele teemadele. Igas kuus on erinev teema. 

Päeva teises pooles külastati Järva-Jaani Gümnaasiumi ja Peetri Kooli. Järva-Jaani Gümnaasium ja Peetri Kool moodustavad ühise sõbraliku koolipere, kus õppetöö toimub kahes erinevas õppehoones. Peetri Kool on ebatraditsiooniline avatud õpikeskkonnaga kool. Igapäevaselt toimetatakse samas hoones asuva raamatukogu ja rahvamajaga luues võimalusi õppetöö läbiviimseks kui ka vahetundide sisustamiseks kasutades seal asuvat mängutuba ja liikluslinnakut.

Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis on numbriline hindamine juba ajalugu. Esimeses kooliastmes hinnatakse õpitulemusi sõnaliselt ning teises, kolmandas kooliastmes ja gümnaasiumi astmes on täheline hindamine. Kolmel korral õppeaastas korraldatakse 7.-12. klassi õpilastele valikainete nädalaid, kus õpilased saavad omale meelepärase valiku teha 22 erineva valikaine hulgast. 1.-6. klassi õpilastele toimuvad erinevad projektinädalad. 

Kõigis kolmes külastatud  koolis on õppepäeva keskel pikem paus, mida kasutatakse lisaks lõunasöögi söömisele veel aine konsultatsioonideks, ühisteks koosolekuteks, järelvastamiseks, koorilauluks või lihtsalt aktiivseks liikumiseks.  

Õppereis andis Põlvamaa koolidele ideid päevakava uuendamiseks, erinevaid mõtteid õppematerjalide visualiseerimiseks ja vahetundide väärtuslikumaks kasutamiseks. Lisaks said koolid tõdemuse, et meie ettevõtlikud koolid on inspireerivad ja loomingulised. Lisada tuleks vaid näpuotsaga särtsu, mis tooks välja igale koolile omase erisuse. Ettevõtluse ja noorte projektijuht Kristel Koddala tõdes, et õppekäik andis kinnitust kui suur tähtsus on koolis ühtsel meeskonnal ja neid innustaval koolijuhil. Hea füüsiline keskkond on ainult üks võimalus ja õpikud on imeväike osa võimalikest vahenditest õpilastele teadmiste ja oskuste edasi andmiseks. Lihtsalt tuleb olla ettevõtlik ja väikeste muudatustega kujundada koolikeskkonda õppijakeskseks.

Õppereisil osalesid Põlvamaa ettevõtlikud koolid - Saverna Põhikool, Mooste Mõisakool, Vastse-Kuuste Kool, Kanepi Gümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium. Lisaks olid reisikaaslasteks Tilsi Põhikooli ning Mikitamäe Kooli ja Värska Gümnaasiumi  esindajad Võrumaalt. Jätkuvalt on teised Põlvamaa koolid oodatud liituma ettevõtlike koolide võrgustikuga! Rohkem infot leiab: www.evkool.ee.

Põlvamaal koordineerib „Ettevõtliku kooli" võrgustiku tegevust SA Põlvamaa Arenduskeskus. Maakondliku võrgustiku tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks". 

Vaata külaskäigist fotosid.

 

Lisainfo:
Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5341 6112
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee