« Tagasi

Alanud on vastuvõtt õppeaastast 2019/2020 alustavasse Tartu Luterliku Peetri Kooli Põlva 1. klassi

Alanud on vastuvõtt õppeaastast 2019/2020 alustavasse Tartu Luterliku Peetri Kooli Põlva õppekoha (Kesk 11) 1. klassi.

Avaldusi peredelt, kelle jaoks on oluline kristlikel alustel tegutsev, väärtuspõhine ja kogukonnakeskne kool. Avalduse esitanud perega lepitakse kokku vastuvõtuvestlus. Järgmine kooli tutvustav kohtumis- ja aruteluõhtu toimub Põlva pastoraadis 28. märtsil algusega kell 17.00.

Aprillis ja mais toimuvad eelkooli tunnid.

Peetri kool lähtub kaasavast haridusest, kristlikust väärtuskasvatusest ning väärtustab rahvuskultuuri – Põlvas on kavas erilist tähelepanu pöörata Vana-Võromaa kultuuripärandile. Kooli õppe- ja kasvatustöö aluseks on üldõpetus, ainetevaheline lõiming ning õpilase arengut toetav hindamine. Selle raames saavad tulemuslikult täidetud ka põhikooli riikliku õppekava nõuded.

Kooli senise tegevusega on võimalik tutvuda meie kodulehe vahendusel aadressil www.luterlik.edu.ee.

Kõik täpsustavad küsimused on oodatud kirjutades polva@luterlik.edu.ee ja helistades 5348 7681.

Põhiseadus § 37 kohaselt on laste hariduse valikul otsustav sõna vanematel. Seega on vanemad alati vabad otsustama kooli kasuks, mis pole elukohajärgne kool.

 

Lisainfo: 
Tarvo Siilaberg
Direktor
Tartu Luterlik Peetri Kool
Tel: 5348 7681
E-post: tarvo@luterlik.edu.ee