HALDUSKOOSTÖÖ PROJEKT                                                                                

Projekti nimi: Põlvamaa tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise

Elluviimise aeg: 01.02.2019 – 01.02.2020

Maksumus: 28 379,28 eurot, sh toetus 24 055,37 eurot (84,76%) ja omaosalus 4 323,91  eurot (15,24%)

Toetusprogrammi ja meetme nimi: Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus. Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine.

Projekti üldine eesmärk oli Põlvamaa tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise.

Projekti otsesed eesmärgid:

  1. Suurendada olulisel määral Põlvamaa KOVide volikogude ja volikogu komisjonide liikmete, vallavalitsuse ametnike ja spetsialistide omavahelist dialoogi ja koostöövõimekust.
  2. Ühtlustada Põlvamaa omavalitsute tegevuses aktiivselt osalevate inimeste arusaamu KOV piire ületavast haldusest ning halduskoostöö arendamisest läbi ühise avalike teenuste osutamise.
  3. Töötada välja sotsiaal-majanduslikul analüüsil põhinev Põlvamaa halduskoostöö rakenduskava ühisteenuste pakkumiseks ja/või -tegevuste koordineerimiseks ja haldusvõimekuse tõstmiseks.

Tegevused:

  • halduskoostöö võimaluste valdkondlik analüüs;
  • koolitus- ja kogemusprogrammi läbiviimine;
  • rakenduskava koostamine;
  • arengufoorumi korraldamine.

Projektis osales 52 inimest Põlvamaa omavalitsustest ja maakondlikest organisatsioonidest.

Konsultandid olid Civitta Eesti AS ja Cumulus Consulting OÜ. Konsultantide leidmise hange on detailsemalt kirjeldatud hankedokumendis.

MATERJALID


Lisateave:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskus kuulutas välja hanke halduskoostöö konsultandi leidmiseks

Hanke objektiks on Põlvamaa omavalitsuste (Kanepi vald, Põlva vald, Räpina vald) halduskoostöö võimekuse tõstmiseks valdkondliku analüüsi läbiviimine, koolitusprogrammi ja rakenduskava sisuline koostamine ning arutelude juhtimine meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" projekti raames.

Projekti üldine eesmärk on Põlvamaa tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise. Otseseks eesmärgiks on ühtlustada arusaamu omavalitsuste piire ületavast haldusest ja halduskoostöö arendamisest ning töötada välja sotsiaal-majanduslikul analüüsil põhinev Põlvamaa halduskoostöö rakenduskava ühisteenuste pakkumiseks ja/või -tegevuste koordineerimiseks.

Projekti tegevustega alustatakse veebruar-märts 2019 ning projekt peab olema lõppenud 20. jaanuariks 2020.

Hanke korraldab SA Põlvamaa Arenduskeskus. Pakkumused esitatakse elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna aadressil aarne.leisalu@polvamaa.ee hiljemalt 28. veebruariks 2019. aastal kell 14.00. 

Hankijal on õigus pärast hanke väljakuulutamist mõistliku aja jooksul teha hankedokumentides muudatusi ja täiendusi, saates vajalikud täiendused kõigile pakkujatele ja tehes muutused teatavaks Põlvamaa veebiportaalis www.polvamaa.ee.

Hange on detailsemalt kirjeldatud hankedokumendis.

Projekt on saanud toetust Euroopa Sotsiaalfondist. 
 

Lisateave:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlva Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee