« Tagasi

Põlvamaa toitlususettevõtja - osale Lõuna-Eesti maitsete nädalal "Metsast taldrikule"

Lõuna-Eesti maitsete nädal toimub 5.-15. november 2020. Osalemiseks palume täita vastav ankeet 25. septembriks lingil https://forms.gle/EfNBPMG4NMgQPWke8.

Kaasatud on kuue Lõuna-Eesti maakonna toitlustusettevõtted (Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Viljandimaa).

Eesmärgiks on suurendada toitlustusasutuste külastatavust, toetada kohalikku arenevat toidukultuuri, tõsta esile kohalik tooraine ja kohaliku toidu väiketootja.

Projekti erimenüüde kriteeriumid:

  • Projektis osalevad restoranid pakuvad maitsete nädala kestel 2-käigulist erimenüüd, milles mõlemas roas on vähemalt ühe komponendina kasutatud metsasaadust.
  • Osalejad töötavad välja nn peakoka tervituse/üllatuse arvestades kohalikku eripära või traditsiooni.
  • Erimenüü koostamisel kasutatakse võimalikult suures mahus kohalikku toorainet.
  • Erimenüü hind on vahemikus 15-19 eurot, mille määrab ettevõte ise.

Osalevate toitlustasutuste kaasamise põhimõtted:

• Osalevad ettevõtted töötavad välja projekti erimenüü pakkudes põnevat sügisest toidunaudingut.

• Osaleda võivad ka pop-up-toitlustuskohad, tingimusel, et nad avavad end kindlatel päevadel kindlateks kellaaegadeks (mitte vaid ettetellimisel).

• Erimenüü peab olema pakkumisel kogu kampaaniaperioodi jooksul 5.-15. november 2020.

Turundus ja meediakajastused:

  • Sündmusele on koostatud eraldi turundusplaan, mille tegevused jagunevad kampaaniaülesteks ja maakondlikeks tegevusteks.
  • Maakondlik ehk kohalik turunduslähenemine on koha- ja ettevõtetepõhine ning tegevustesse on kaasatud maakondlikud turismi- ja/või turunduskoordinaatorid.
  • Maitsete nädalal osalevad toitlustajad panustavad turundusse vähemalt läbi enda sotsiaalmeedialehtede, kodulehe.
  • Kampaaniaülene turundusplaan keskendub üleriigilises meedias tähelepanu saamisele ning täpse sihtimisega sotsiaalmeediakampaaniale.
  • Kohalikul tasandil kasutatakse kohalikke info- ja meediakanaleid ning tasuta välimeedia pindu.

Menüüde esitamise tähtaeg on 5. oktoober 2020.

Kaasüritusena toimub 10.11.2020 Lõuna-Eesti toidukonverents "Kohalik toit eriolukorras - õppetunnid ja võimalused" ERMis Tartumaal, mille raames toome tähelepanu ka Lõuna-Eesti maitsete nädalale! Lisainfo toidukonverentsi kohta leiab: https://arinouandla.ee/ettevotja/toidukonverents/

Lõuna-Eesti maitsete nädalat aitavad korraldada: Tartu linn, Tartu Ärinõuandla, Lõuna-Eesti turismiklaster, SA Tartumaa Turism, Jõgevamaa Koostöökoda, Põlvamaa Arenduskeskus, Tartu Teaduspark, EMÜ Polli Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus, Tartumaa Arendusselts, TÜ Taluturg, Valgamaa Arenguagentuur, Võrumaa Talupidajate Liit, Eesti Maaturismi Assotsiatsioon, MTÜ Sibulatee, MTÜ Mulgi Väiketootjate Liit.

Ürtust rahastatakse osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" - raames.


Lisateave:
Kristi Kahu
Turismiarendusjuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5554 3907
E-post: kristi.kahu@polvamaa.ee