PÕLVAMAA ETTEVÕTLUSAUHINNAD

Tunnustust leiavad Põlvamaal tegutsevad äriühingud, kelle tegevus ja eeskuju on enim positiivselt mõjutanud meie elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust ning muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele ja investoritele. 

Tunnustatakse neljas kategoorias:

1. MASTIMÄND: tunnustatakse ettevõtet, mis on tegutsenud üle viie aasta, kus töötab vähemalt 10 inimest, on oluline piirkonnale/vallale ning mis on edukas, stabiilne ja jätkusuutlik.

2. TÕUSEV TÄHT: tunnustatakse ettevõtet või ettevõtjat, kes on oma tegevuses keskkonnasõbralik ja innovaatiline ning käivitanud uue tegevuse (toote/teenuse) või protsessi.

3. PÕLVAMAA PÄRL: tunnustatakse ettevõtet või ettevõtjat, kes on tuntud väljaspool maakonda ja on oma tegevusega märgatavalt panustanud Põlvamaa kui sihtkoha atraktiivuse tõstmisse.

4. ETTEVÕTLUSE EDENDAJA:  tunnustatakse üksikisikut, ettevõtet, asutust, organisatsiooni või omavalitsust, kes on oma tegevusega otseselt või kaudselt aidanud kaasa Põlvamaa ettevõtluse arengule.

Põlvamaa ettevõtjate tunnustamist korraldavad Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

TUNNUSTATUD ETTEVÕTTED 2018

Põlvamaa Mastimänd - OÜ Kagureis (Pesa hotell & restoran)
Põlvamaa Pärl - OÜ Kanepi Aiand
Tõusev Täht - OÜ E-Sahver
Ettevõtluse Edendaja - kompetentsikeskuse Tsenter endine juht Kalev Kaarna 

TUNNUSTATUD ETTEVÕTTED 2017

Põlvamaa Mastimänd - OÜ Peetri Puit
Põlvamaa Pärl - AS Värska Sanatoorium
Tõusev Täht - OÜ Käbliku Pruulikoda
Ettevõtluse Edendaja - majandus- ja ettevõtlusõpetaja
Kaia Tamm

TUNNUSTATUD ETTEVÕTTED 2016

Mastimänd – Saaretu OÜ
Tõusev Täht – OÜ Põhjala Teetalu
Roheline Säde – Fio OÜ