« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskus otsib oma kollektiivi arendusspetsialisti

Tööülesanded:

 • ettevõtluse, tööturu, arengupotentsiaali jm analüüs;
 • arengudokumentide  (arengustrateegia, valdkondlikud  arengukavad) koostamine ja elluviimise seire;
 • arendustegevuste ja projektide kavandamine ja elluviimine;
 • investeeringute toomine maakonda;
 • erinevad  riigi  investeeringutoetustega  seonduvad  tegevused;
 • kohaliku omaalgatuse programmi rakendamine;
 • regionaalsete investeeringutoetuste programmi maakonna projektide prioriteetsuse hindamise korraldamine;
 • osalemine piiriülese koostöö projektides ja tegevustes;
 • sõpruspiirkondadega koostöö edendamine;
 • osalemine rahvusvaheliste koostööorganisatsioonide töös.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • eelnev kogemus töökoha tegevusvaldkonnas või avalikus sektoris;
 • projektitöö kogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, väga hea inglise keele oskus;
 • oskus planeerida tööprotsesse, sh oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel;
 • loovus, iseseisvus, analüüsi- ja algatusvõime, väga hea suhtlemisoskus;
 • juhilubade olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • majandusalased teadmised, sh turumajanduse üldpõhimõtete, majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Tööle asumise aeg:  esimesel võimalusel
Tööaeg: täistööaeg

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 5. veebruariks 2018 elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja palgasoov e-postil polvamaa@polvamaa.ee või paberkandjal postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva, Põlva maakond.


Lisainfo:
Eve Neemsalu
Tel: 5621 6688
E-post: polvamaa@polvamaa.ee