« Tagasi

koolitus MTÜ MAJANDAMINE: TOOTE - JA TEENUSE ARENDUS


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, InterAct Projektid & Koolitus OÜ ja Clarus MTÜ koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega kutsuvad mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid ja tegevjuhte, kellel on vähemalt aastane praktiline mittetulundusühenduse juhtimise kogemus, kandideerima

koolitusele MTÜ MAJANDAMINE: TOOTE - JA TEENUSE ARENDUS

Koolituse tulemusena paranevad teadmised ja oskused ühenduse jätkusuutlikuks majandamiseks, sh:

 • juhatuse liikme vastutusest;
 • pikaajalisest finantsplaneerimisest;
 • eelarve kulude ja tulude planeerimisest ning juhtimisest;
 • uute toodete või teenuste välja arendamisest;
 • MTÜ poolt pakutavate avalike teenuste arendamisest ja sotsiaalsest ettevõtlusest;
 • äriplaani koostamisest;
 • toote või teenuse turundamisest.

Koolitus toimub „Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride programmi" raames ning aitab kaasa mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõusule.

Koolituse sisu:

 • erinevad võimalused ühenduse majandamiseks (sh avalike teenuste arendamine, sotsiaalne ettevõtlus, omatulu teenimine jms) ja nende võimaluste erisused;
 • organisatsiooni eelarve planeerimine ja juhtimine, konkreetsed näpunäited ja juhised raamatupidamise korraldamiseks;
 • juhatuse liikme vastutus seoses eelarve juhtimisega;
 • toote või teenuse arendamine;
 • näiteid sotsiaalsest ettevõtlusest;
 • äriplaani koostamine uute teenuste algatamiseks organisatsioonis;
 • turunduse ja müügitegevuse korraldamine sh turundusplaani, turundussõnumi koostamine.

Koolitus toimub: 21.-22. mail 2014, algusega kell 9:30 Hotell Pesa konverentsisaalis. Koolituse maht on 2x8 akadeemilist tundi = 16 akadeemilist tundi.

Koolitust viib läbi kogenud praktik Estel Pukk.

Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldab motivatsiooniankeedi esitamist.

Täpsem info jamotivatsiooniankeedid: http://mty.arenduskeskused.ee/event/1308.html

Registreerumine lõppeb 13. mai 2014

Kaisa Tammoja
SA Põlvamaa Arenduskeskus