« Tagasi

Koolitus alustavale ettevõtjale

Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist, näidisjuhtumite lahendamist. Koolituse mahule (56 akadeemilist tundi) lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana. Äriplaanide esitlus toimub viimasel koolituspäeval.


Koolituse kava:

20.05 Mina kui ettevõtja ja minu äriidee
22.05 Ärimudeli arendamine

27.05 Tootearendus ja teenuse disain
28.05 Finantsjuhtimise alused
04.06 Turundusstrateegia
05.06 Müük. Turundus- ja müügiplaan
19.06 Meeskond ja juht

Koolituse viivad läbi Kalev Kaarna, Markko Karu, Argo Teral ja Algis Perens

Osalemistasu 40 €, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.


Info ja registreerimine 16.05.2014 diana.plakso@polvamaa.ee või 527 5899