Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

Koolitus on üles ehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus kaardistatakse kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Toimumisaeg: koolitused toimuvad 15. september, 23. september, 30. september, 14. oktoober,
20. oktoober, 27. oktoober ja 11. november kell 10:00-17:15

Toimumiskoht: Põlva Riigimaja III korruse saal, aadress Kesk 20, Põlva***

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi). 

OSALEMISTINGIMUSED

Osalustasu: 50 eurot (kogu programmi eest), milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid. Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine hiljemalt 10. septembriks. Osalemine vaid registreerumise alusel, grupi suurus on piiratud. Hiljemalt 31. augustiks esitada sooviavaldusOsalemisavalduse täitmisega kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega. 

Baaskoolituse programmi läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab võimaluse taotleda Eesti Töötukassast ettevõtlusega alustamise toetust.

KOOLITUSE PROGRAMM

I moodul 15. ja 23. september: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

Koolitaja Elmo Puidet
Sissejuhatus koolitusprogrammi
Äriidee ja visioon
Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
Strateegia
Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
Väliskeskkonna analüüs

II moodul 30. september ja 14. oktoober: Turundus ja müük

Koolitaja Indrek Maripuu
Turundusuuringud
Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
Müügiplaani koostamine

III moodul 20. ja 27. oktoober: Finantsjuhtimine ja –planeerimine

Koolitaja Kristo Krumm
Ettevõtlusega seotud maksud
Finantsaruanded ja raamatupidamine
Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
Investeeringute planeerimine
Finantsprognooside koostamine

IV moodul 11. november: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

Koolitaja Elmo Puidet
Juhi roll ja enesejuhtimine
Meeskond ja partnerid
Äriplaanide esitlused

UUS! Baaskoolitusel osalejad on oodatud osa võtma ka e-kaubanduse teemalisest lisapäevast, mis toimub 3. novembril (koolitaja: Brit Mesipuu).

Teemad:

  • Sissejuhatus e-kaubandusesse (millega on tegu; millised trendid ja suundumused Eestis ja lähiturgudel)
  • Kuidas alustada e-kaubandusega? - Ülevaade Woocommerce võimalustest ja Facebook Shopist
  • Digiturundus e-kaubanduses (Google, Facebook ja Instagram)

Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

*** Koolitusprogramm on planeeritud nö füüsiliselt osalemisega. Juhul, kui peaks tekkima taas eriolukord, toimub koolitusprogramm veebikeskkonnas. Anname registreerunutele sellest teada.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles: https://www.arenduskeskused.ee/teenused/alustava-ettevotja-baaskoolitus/


Lisateave:
Kristi Kahu
Turismiarendusjuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5554 3907
E-post: kristi.kahu@polvamaa.ee