ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUS 2019

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks. 

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

OSALEMISTINGIMUSED:

 • Koolitused toimuvad Pesa hotelli seminariruumis aadressil Uus 5, Põlva kell 10:00-17:15
 • Osalemistasu: 50 eurot (kogu programmi eest), milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid
 • Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine hiljemalt 12. septembriks
 • Osalemine vaid registreerumise alusel, grupi suurus on piiratud
 • Hiljemalt 9. septembriks esitatud sooviavaldus
 • Baaskoolituse programmi läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab võimaluse taotleda Eesti Töötukassast ja Arenduskeskuste Võrgustikult ettevõtlusega alustamise toetust

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmisi mooduleid:

I moodul 17. ja 24. september: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes 

Koolitaja Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul 1. ja 17. oktoober: Turundus ja müük

Koolitaja Indrek Maripuu

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul 23. ja 30. oktoober: Finantsjuhtimine ja –planeerimine

Koolitaja Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine 

IV moodul 12. november: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

Koolitaja Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused

 

Lisainfo:
Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 527 5899
E-post: diana.plakso@polvamaa.ee