PÕLVA MAAKONNA ARENGUKAVA 2015-2020

17. oktoobril 2014. aastal algatas Põlvamaa Omavalitsuste Liit üldkoosoleku otsusega Põlva maakonna arengukava uuendamise eesmärgiga uuendada arengukava tekstilise osa statistikat, täiendada seda vastavalt tehtud ettepanekutele, sõnastada selgemalt Põlva maakonna prioriteedid ning värskendada arengukava tegevuskava (vt 2015. aasta, lisa 1). Uuendatud arengukavale andis olulise sisendi ka 2014. aasta lõpus valminud Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt koostatud uuring (vt 2015. aasta, lisa 2).

Arengukava uuendamise protsessi koordineerisid MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja SA Põlvamaa Arenduskeskus. Muudatuste sisseviimiseks moodustati seitse valdkondlikku töögruppi: haridus ja noorsootöö; kultuur; sport; sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja tervisedendus; elukeskkond; ettevõtlus, maamajandus ja turism; haldus ja avalikud teenused. Töögrupid andsid sisendi statistika uuendamiseks, vaatasid üle vastava valdkonna tegevuskava ning tegid parandus- ja täiendusettepanekud. 

Avalikustamine toimus perioodil 29.10 - 12.11.2014. Avalik arutelu toimus 26. novembril Põlva Maavalitsuses. Põlvamaa arengukava 2015-2020 kiideti heaks Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 13.01.2015 otsusega.

Maakonna arengukava täideviimiseks on moodustatud:

  • arenduskomisjon
  • mainekomisjon
  • hariduskomisjon

DOKUMENDID:

2015. aasta
POLi üldkoosoleku otsus uuendatud arengukava kinnitamise kohta (13.01.15)
Põlva maakonna arengukava 2015-2020
Põlva maakonna arengukava lisa 1: valdkondade tegevuskavad 2015-2020
Põlva maakonna arengukava lisa 2: EMÜ uuring "Põlvamaa piirkondliku konkurentsivõime võimaluste väljaselgitamine ja arengueeldused"

2014. aasta
POL üldkoosoleku otsus arengukava uuendamise algatamise kohta (17.10.14)
Põlva maakonna arengukava 2011-2017
Lisa 2 - valdkondade tegevuskavad (eelnõu)
Muudatus- ja täiendusettepanekute esitamise vorm

2013. aasta
Arengukava tegevuskava 2013. aasta monitooring
Põlvamaa Noorteuuring 2013
Põlvamaa Noorsootöö Arengustrateegia 2013-2017

2012. aasta
Arengukava tegevuskava 2012. aasta monitooring
Põlva linna ja valla koolivõrgu analüüs

2011. aasta
Ettevalmistavad dokumendid:

POL üldkoosoleku otsus arengukava avalikustamise kohta (12.04.11)
"Põlva maakonna arengukava 2011-2017" eelnõu
Lisa 2 - valdkondade tegevuskavad (eelnõu)

Kinnitatud dokumendid:
POL üldkoosoleku otsus kiita heaks maakonna arengukava 2011-2017 (24.05.11)
Põlva maakonna arengukava 2011-2017
Arengukava valdkondlikud tegevuskavad
POL juhatuse otsus komisjonide moodustamise kohta (28.08.11)
Arengukava tegevuskava 2011. aasta monitooring

LISAINFO:

Aivo Ülper
Põlvamaa Arenduskeskuse arendusspetsialist
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

Aarne Leisalu
Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja
Tel: 504 4102
E-post: aarne.leisalu@polvamaa.ee

Georg Pelisaar
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees / Põlvamaa Arenduskeskuse nõukogu esimees
Tel: 510 6416
E-post: georg.pelisaar@polva.ee