Uudised

Uudised

Räpina Ühisgümnaasiumi direktoriks valiti Maie Oper
2024-06-10 12:27:00

Alates 17. juunist 2024 asub Räpina Ühisgümnaasiumi direktori ametikohale kauaaegne Räpina Ühisgümnaasiumi õppejuht ja direktori kohustetäitja Maie Oper.

 

"Ootan põnevusega võimalust jätkuvalt panustada Räpina Ühisgümnaasiumi arengusse," ütles Maie Oper. "Minu eesmärk on toetada meie kooli õpilasi ja õpetajaid, kes seavad esikohale koostöö- ja suhtlemisoskused ning toetavad erisustega arvestades kõigi õpimotivatsiooni, rõhutades tihedat koostööd lastevanematega ning muutes ainetunnid õppimiskeskseks," lisas ta.

"Direktorikandidaat jäi komisjonile silma oma laia silmaringiga ja informeeritusega haridusmaastikul toimuva suhtes. Omal kohal oli natuke huumorit nii probleemide kui ka eduelamuste kirjeldamisel. Kandidaadil olid realistlikud ootused nii enda kui ka oma töökaaslaste ning koostööpartnerite suhtes. Juhina nägi ta selgelt oma rolli  eesmärkide saavutamisel. Räpina vallavalitsus soovib meie valla suurima allasutuse juhile palju jõudu meie kooli juhtimisel!“ sõnas Räpina vallavanem Enel Liin.

Räpina Ühisgümnaasiumi eesmärk on pakkuda kvaliteetset ja mitmekesist haridust, rõhutades akadeemilisi saavutusi, innovatsiooni ja kogukonna väärtusi. Kaasaegne õpikeskkond, pühendunud õpetajad ja aktiivne koolielu loovad soodsa pinnase igakülgseks arenguks ning valmistavad õpilasi ette edukaks tulevikuks.

 

Lisainfo:

Enel Liin
Räpina vallavanem
enel.liin@rapina.ee

eu